Zaloguj
Reklama

Ośrodek „OTULINKA” ruszył z pomocą dla wcześniaków

Autorzy: Piotr Hulewicz
Dziecko w wieku niemowlęcym
Fot. Panthermedia
Dziecko w wieku niemowlęcym
(0)

22.02.2017 w Fundacji Pomocy Dzieciom „Kolorowy Świat” nastąpiła uroczysta inauguracja Wieloprofilowego Programu Opieki nad Wcześniakami oraz Noworodkami zagrożonymi zaburzeniami rozwoju „OTULINKA” oraz otwarcie ośrodka, w którym świadczona będzie specjalistyczna opieka terapeutyczna dla najmłodszych pacjentów. To pierwszy tego typu program realizowany w Polsce, a jako pierwsze jego działaniem zostało objęte województwo łódzkie. Pomoc w „OTULINCE” świadczona jest bezpłatnie, a realizacja pilotażowego projektu potrwa 2 lata.

Reklama

Ciągła walka wcześniaków

Na świecie już co dziesiąte dziecko rodzi się jako wcześniak czyli noworodek urodzony przed 37 tygodniem ciąży. W Polsce szacuje się, iż częstość występowania przedwczesnych urodzeń jest na poziomie 6% natomiast w województwie łódzkim od kilku lat wskaźnik ten wynosi 8% przy jednoczesnym całkowitym spadku liczby urodzeń. Choć dzięki licznym programom polepszającym opiekę nad kobietami w ciąży oraz rozwojowi medycyny od kilkunastu lat  możliwym jest ratowanie skrajnie niedojrzałych wcześniaków urodzonych nawet między 22 a 25 tygodniem ciąży z skrajnie małą masą ciała (500-700 g) to sytuacja zdrowotna dzieci przedwcześnie urodzonych wciąż nie jest jednak zadowalająca. Liczba różnych powikłań i ryzyko wystąpienia zaburzeń będących następstwem wcześniactwa ma znaczny wpływ na późniejszy rozwój dzieci. Dlatego zdaniem neonatologów niezbędne jest zapewnienie kompleksowej i stałej opieki specjalistycznej wcześniakom oraz noworodkom zagrożonym zaburzeniami rozwoju przynajmniej do trzeciego roku życia.

Otulić specjalistyczną opieką

To właśnie ze względu na konieczność zapewnienia dzieciom przedwcześnie urodzonym ciągłości opieki już od momentu opuszczenia szpitala po swych narodzinach łódzka Fundacja Pomocy Dzieciom „Kolorowy Świat” opracowała „Wieloprofilowy Program Opieki nad Wcześniakami oraz Noworodkami zagrożonymi zaburzeniami rozwoju i ich Rodzinami „OTULINKA””, którego uroczysta inauguracja odbyła się 22 lutego 2017 w nowo powstałym ośrodku na ul. Żabiej 10/12 w Łodzi . W pierwszym etapie przez okres 24 miesięcy projekt pilotażowy swoim działaniem obejmie województwo łódzkie. Docelowo jednak planowane jest nawiązanie współpracy i wymiana doświadczeń z różnego rodzaju organizacjami, tak aby wieloprofilowy program opieki nad wcześniakami objął swym działaniem całą Polskę. Powstały w ramach programu specjalistyczny ośrodek „OTULINKA” ma zapewniać skierowanym do niego noworodkom oraz ich rodzicom kompleksową opiekę terapeutyczną zespołu lekarzy rehabilitacji, fizjoterapeutów, neurologopedów, psychologów i pozostałych specjalistów zajmujących się wczesną interwencją, tak aby w kluczowych tygodniach życia już po opuszczeniu oddziału neonatologicznego zapewnić stały monitoring rozwoju dzieci i wsparcie dla całej rodziny. Specjalistyczną opieką objęte zostaną wcześniaki oraz noworodki z podejrzeniem zaburzeń rozwojowych, skierowane do ośrodka „OTULINKA” przez lekarzy z oddziałów neonatologicznych szpitali z województwa łódzkiego uczestniczących w programie, a uczestnictwo w programie oraz korzystanie ze specjalistycznej terapii będzie całkowicie bezpłatne dla rodzin dzieci zagrożonych zaburzeniami rozwoju.

fot. panthermedia

Program ten wraz z uruchomionym ośrodkiem ma poprawić obecną sytuację, wskutek której czas oczekiwania noworodka wymagającego specjalistycznej opieki na przyjęcie do dziennego oddziału rehabilitacji wynosi czasem nawet kilka tygodni. W ośrodku „OTULINKA”, do którego kierowane będą noworodki  z szpitali biorących udział w programie, chcemy zapewnić najmłodszym pacjentom szybką i kompleksową terapię  już od momentu opuszczenia szpitala, w trakcie ich oczekiwania na przyjęcie do placówki świadczącej usługi w ramach kontraktu z NFZ. W ten sposób w najtrudniejszych pierwszych tygodniach życia noworodki zagrożone zaburzeniami rozwoju oraz ich rodziny będą pod stałą opieką specjalistów, a po ukończeniu 4 miesiąca życia (wieku skorygowanego) i zakończeniu rehabilitacji w „OTULINCE” będą mogły płynnie, bez żadnej przerwy w leczeniu kontynuować terapię refundowaną przez Narodowy Fundusz Zdrowia w dowolnie wybranej placówce.” – wyjaśnia Izabela Jachim – Kubiak Prezes Fundacji Pomocy Dzieciom „Kolorowy Świat”.

OTULINKA częścią Kolorowego Centrum

Nowo powstały ośrodek „OTULINKA” jest kolejnym elementem stworzonego przez Fundację Pomocy Dzieciom „Kolorowy Świat” Ogólnopolskiego Kolorowego Centrum działającego w Łodzi już od kilkunastu lat. W nim bowiem działa już Ośrodek Wczesnego Wspomagania Rozwoju, Dzienny Oddział Rehabilitacji, Kolorowe Przedszkole oraz Kolorowa Szkoła zapewniając dzieciom płynny i zintegrowany proces edukacji i rozwoju. Ośrodek „OTULINKA” został wyposażony i zaprojektowany w taki sposób, aby stworzyć przebywającym na terapii dzieciom oraz ich rodzicom przytulną i domową atmosferę, w której rehabilitacja nie kojarzy się z ciężką pracą ale z kreatywną zabawą czy czułym dotykiem mamy. Do dyspozycji rodziców zostały przeznaczone specjalnie dostosowane do potrzeb najmniejszych pacjentów pomieszczenia: gabinet lekarski oraz wyposażona sala rehabilitacyjna, w której nie tylko odbywać się będą zajęcia terapeutyczne, ale również rodzice kierując się wskazówkami specjalistów będą mogli dokonać zabiegów pielęgnacyjnych. Patronat Honorowy nad programem „OTULINKA” objął Minister Zdrowia, Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej, Wojewoda Łódzki, Marszałek Województwa Łódzkiego oraz Prezydent Miasta Łodzi natomiast Ambasadorką programu „OTULINKA” została aktorka Anita Sokołowska.

Piśmiennictwo
Reklama
(0)
Komentarze