Zaloguj
Reklama

Ocena czynników ryzyka choroby wieńcowej u dzieci

Autorzy: lek.med. Ewa Peszek-Przybyła
Ocena czynników ryzyka choroby wieńcowej u dzieci
Fot. ojoimages
(0)

Choroby układu krążenia stanowią w Polsce najczęstszą przyczynę przedwczesnej umieralności. Rozwój choroby wieńcowej zaczyna się już we wczesnym dzieciństwie. W artykule przedstawiono czynniki ryzyka rozwoju zespołu metabolicznego i choroby wieńcowej u dzieci.

Reklama

Ilość otyłych dzieci podwoiła się w ostatnim dwudziestoleciu i szacuje się że ponad 15% dzieci w wieku 6-19 lat jest otyłych. Otyłość wiąże się z częstszym występowaniem hiperinsulinizmu i insulinooporności, nadciśnienia, cukrzycy, zaburzeń lipidowych (zespół metaboliczny) a w konsekwencji prowadzi do rozwoju choroby wieńcowej. Ocenę częstości rozwoju choroby wieńcowej oceniano w dużym prospektywnym badaniu Young Finns Study, obejmującym 2229 młodych dorosłych w wieku 24-39 lat, u których przeprowadzono ocenę czynników ryzyka choroby wieńcowej, kiedy mieli 3-18 lat (średnio 21 lat przed rozpoczęciem badania). Stężenie frakcji LDL cholesterolu, skurczowe ciśnienie tętnicze, BMI oraz nikotynizm (stwierdzone w wieku 12-18 lat) były związane z grubością ścian tętnicy szyjnej (intima-media thickness, IMT) w wieku dorosłym. Okazało się jednak, że czynniki ryzyka obecne w wieku 3-9 lat były związane tylko w niewielkim stopniu z IMT u mężczyzn, a u kobiet w ogóle nie obserwowano korelacji pomiędzy tymi parametrami.

Badania związku pomiędzy otyłością dziecięcą i zespołem metabolicznym przeprowadzono także w Yale University School of Medicine i Cincinnati Children's Hospital Medical Center, gdzie stwierdzono, że częstość występowania zespołu metabolicznego zwiększała się wraz ze zwiększającą się otyłością, i wynosiła 50% u bardzo otyłych dzieci i młodzieży. Przed rozpoczęciem badania oznaczano ciśnienie krwi, stężenie lipidów w surowicy i stężenie białka C-reaktywnego. Stwierdzono, że wzrost BMI o pół punktu oraz wzrost insulinooporności korelowały ze wzrostem ryzyka wystąpienia zespołu metabolicznego u osób z nadwagą oraz otyłych. W konkluzji stwierdzono również, iż zespół metaboliczny stanowi istotne powikłanie ze strony układu krążenia u dzieci i młodzieży z nadwagą.

W badaniu Bogalusa Heart Study przebadano 2597 dzieci i młodzieży w wieku 5-18 lat pod kątem czynników ryzyka choroby wieńcowej. Stwierdzono, że pomiar BMI oraz obwodu pasa pozwala na przewidzenie obecności 3 czynników ryzyka (wysokiego stężenia cholesterolu frakcji LDL< niskiego stężenia cholesterolu frakcji HDL, wysokiego stężenia trójglicerydów, insuliny, glukozy oraz wysokiego ciśnienia krwi).Stężenie cholesterolu LDL w dzieciństwie, obecne stężenie cholesterolu LDL oraz dziecięcy wskaźnik masy ciała BMI są predykatorami grubości ściany tętnicy szyjnej w wieku dorosłym (intima-media thickness, IMT).

Dzieci z otyłością i podwyższonym ciśnieniem tętniczym krwi mają większe ryzyko przerostu lewej komory serca. Hanevold, i wsp. z Medical College w stanie Georgia stwierdzili, że 41% dzieci z wysokim ciśnieniem tętniczym krwi ma przerost LK. Stwierdzono także obecność korelacji pomiędzy stopniem powiększenia lewej komory a BMI u dzieci.

Jak widać rozwój choroby wieńcowej zaczyna się już w dzieciństwie i wczesnej młodości. Stąd wniosek, że czynników ryzyka tej choroby należy poszukiwać i zwalczać je już w dzieciństwie. Wskazany jest zatem pomiar wagi i wzrostu u dzieci a następnie ocena BMI. U dzieci z nadwagą i otyłych wskazany jest również pomiar ciśnienia tętniczego i kontrola glikemii a w wybranych przypadkach wskazana wydaje się być ocena stężeń lipidów.

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • 1) V. Porter: Even Children Have Heart Disease – Especially Those Who Are Overweight
    2) P.T. Katzmarzyk, S. R. Srinivasan, W Chen, R. M. Malina, C. Bouchard, G.S. Berenson: Body Mass Index., Waist Circumference, and Clustering of Cardiovascular Disease Risk Factors in a Biracial Sample of Children and Adolescents
    3) G.Herold: Choroby wewnętrzne

Kategorie ICD:


Reklama
(0)
Komentarze