Zaloguj
Reklama

Komunikat GIS w sprawie skażenia mleka w proszku w Chinach

Komunikat GIS w sprawie skażenia mleka w proszku w Chinach
Fot. ojoimages
(0)

Komunikat Głównego Inspektora Sanitarnego wydany w związku z informacjami medialnymi o skażeniu chińskiego mleka w proszku melaminą i związanymi z tym faktem ciężkimi zachorowaniami dzieci w Chinach.

Reklama

W związku z doniesieniami o poważnych zachorowaniach dzieci w Chinach po spożyciu mleka skażonego melaminą oraz w związku z obawami społeczeństwa o bezpieczeństwo produktów mlecznych w naszym kraju Główny Inspektor Sanitarny wydał specjalny komunikat.

Z komunikatu wynika, że na terenie naszego kraju ryzyko spożycia produktów mlecznych skażonych melaminą jest praktycznie zerowe. Zatrucia w Chinach wynikały ze świadomego fałszowania składu mleka w proszku przez producentów z Chin i dotyczyły wyłącznie preparatów mlecznych produkowanych na rynek chiński. Poniżej pełny tekst komunikatu.

Komunikat Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie skażenia w Chinach mleka w proszku

W związku z pojawiającymi się informacjami medialnymi dot. stwierdzenia skażenia mleka w proszku przeznaczonego dla dzieci melaminą w Chinach, uprzejmie informuję, iż Krajowy Punkt Kontaktowy w Głównym Inspektoracie Sanitarnym otrzymał w dniu 15.09. 2008 r. z Komisja Europejska powiadomienie typu NEWS nr 08-459 w powyższej sprawie.

Komisja Europejska podkreśla, że import mleka w proszku wyprodukowanego w Chinach nie jest dopuszczony na Rynek Wspólnotowy.

Komisja do ww. powiadomienia załączyła kilka najnowszych artykułów prasowych dotyczących obecności melaminy w mleku w proszku dla dzieci opisujących problemy zdrowotne wynikające z jego spożycia.

Zgodnie z doniesieniami prasowymi melamina została celowo dodana w Chinach do mleka w proszku, w celu zafałszowania zawartości białka (z tego samego powodu w 2007 roku melamina została dodana do glutenu zbożowego i protein ryżowych, produktów używanych głównie do produkcji żywności dla zwierząt). Jak podaje prasa 432 dzieci w Chinach ma problemy zdrowotne (problemy z nerkami), a czworo dzieci zmarło po spożyciu kwestionowanego mleka.

Komisja Europejska informuje również, iż największy producent mleka w proszku w Chinach o zaistniałym problemie wiedział prawdopodobnie od marca 2008 r., jednak nie poinformował rządu ani społeczeństwa.

W chwili obecnej chińskie władze podejmują działania przeciw powyższemu producentowi skażonego mleka w proszku, a kwestionowane produkty są wycofywane z rynku i odbierane od ostatecznych nabywców.

Z doniesień prasowych wynika, że Stany Zjednoczone także nie importują mleka w proszku z Chin, jednak odpowiedzialne za bezpieczeństwo żywności władze (FDA) ostrzegają konsumentów przed spożywaniem chińskiego mleka w proszku, które mogłoby być nielegalnie dostępne na etnicznym rynku wśród dużych skupisk ludności chińskiej w Ameryce.

Władze chińskie informują również, iż jedynym krajem, do którego było wysłane mleko w proszku wyprodukowane przez chińskie przedsiębiorstwo był Tajwan, gdzie trafiło 25 ton produktu. Zgodnie z ww. informacjami do tej pory państwo to wycofało z obrotu około 10 ton skażonego produktu.

Główny Inspektor Sanitarny wydał polecenie wszystkim podległym organom zwracania szczególnej uwagi podczas rutynowych czynności kontrolnych w obiektach wprowadzających żywność do obrotu na ewentualną obecność ww. szkodliwego produktu dla niemowląt i małych dzieci.

Ponadto Główny Inspektor Sanitarny przekazał tekst powiadomienia typu NEWS z KE Głównemu Inspektorowi Farmaceutycznemu w celu wykorzystania przez Inspekcję Farmaceutyczną w obiektach obrotu aptecznego i hurtowego lekami i środkami spożywczymi.

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • Materiały Głównego Inspektora Sanitarnego

Adres www źródła:

Kategorie ATC:


Reklama
(0)
Komentarze