Zaloguj
Reklama

Jak budować poczucie własnej wartości u dziecka

Odbieranie dziecka ze szkoły
Fot. ojoimages
Odbieranie dziecka ze szkoły
(4)

Poczucie własnej wartości jest ważne w odniesieniu do czasów w jakich żyjemy. Dzieci, które znają swoje mocne i słabe strony lepiej sobie radzą w szkole, w kontaktach z rówieśnikami a później w życiu dorosłym.

Reklama

Dzieci pewne siebie są mniej podatne na depresję i zniechęcenie, frustracje. Łatwiej podejmują nowe działania, nie boją się zmian, porażki. Dzieci z niską samooceną często powtarzają, „nie mogę, nie potrafię” ; co sprawia że są wycofane, depresyjne, nie umieją radzić sobie w trudnych sytuacjach. Rola rodzica w kształtowaniu  zdrowego poczucia własnej wartości jest nieoceniona.

Każdy rodzic może  pomóc dziecku w budowaniu zdrowego poczucia własnej wartości, które zaczyna kształtować się już we wczesnym dzieciństwie, a proces ten trwa całe życie.

Ważne jest, by unikać ciągłego krytykowania, wymagać coraz więcej, nie chwaląc przy tym za dotychczasowe osiągnięcia. Np. gdy dziecko zajmie 2 miejsce w zawodach nie można mówić „no cóż, jakbyś ciężej trenował wygrałbyś”. Zamiast tego należy pochwalić dziecko „ Jestem z Ciebie dumny!” i docenić jego wysiłek, nie tylko rezultat. Nie wolno ignorować, odrzucać uczuć dziecka, wyśmiewać z jego problemów. Nie należy także porównywać dziecka z innymi, stawiać mu nadmiernych wymagań,  straszyć przemocą fizyczną.

Dzieci mogą być bardzo wrażliwe na opinie rodziców i obcych. Trzeba nauczyć dziecko by doceniało własny wysiłek, rezultaty i nawet najmniejsze sukcesy; a porażki przyjmowało jako doświadczenia; które zmotywują je do pracy.

W relacjach z dzieckiem należy być otwartym i czułym. Miłość pomoże zwiększyć poczucie własnej wartości dziecka. Dziecko musi czuć się ważne, kochane i akceptowane przez najbliższych. Musi być wartością dla bliskich żeby samo  czuło się wartościowe by było pewne siebie najpierw musi zyskać pewność, że najważniejsze dla niego osoby są godne zaufania i otwarte na jego potrzeby.  Trzeba przytulać i chwalić dziecko za wysiłek w kierunku czegoś nawet gdy nie udało się tego osiągnąć. Chwalić trzeba często i szczerze, ale bez przesady. Zawyżone poczucie własnej wartości może prowadzić do rozwoju egoizmu, snobizmu i uczucia wyższości od innych.

Ważne jest by być wzorem do naśladowania dla dziecka. Rodzice będący  zbyt surowi dla siebie, pesymistycznie nastawieni do świata, stawiający sobie nierealne cele nie są dobrym przykładem dla dziecka. Gdyż dzieci często wzorują się na zachowaniach rodziców.

Niezwykle ważne jest stworzenie bezpiecznego, kochającego środowiska domowego. Dzieci, które nie czują się bezpieczne lub są molestowane w domu są najbardziej narażone na rozwój niskiej samooceny. W domu w którym toczą się nieustanne kłótnie między domownikami panuje bezradność, smutek. Trzeba zwracać uwagę na problemy w szkole, problemy z rówieśnikami, a także inne czynniki, które mogą mieć wpływ na samoocenę dzieci. Ważne są szczere rozmowy, uważne słuchanie i wspólne rozwiązywanie problemów. Wszelkie nieprawidłowe przekonania dziecka, które często wynikają z komentarzy osób trzecich,  trzeba poprawiać. Np. dotyczące wyglądu, atrakcyjności, zdolności. Dziecko musi wiedzieć, że to co mówią inny nie zawsze jest prawdą.

W rozwijaniu poczucia własnej wartości pomocne są zajęcia grupowe uczące współpracy, a nie tylko konkurencji, np. starsze dziecko może uczyć młodsze pisać, czytać. Wtedy czuje się potrzebne i dumne z siebie.  
Jeśli dziecko ma bardzo niską samoocenę warto udać się z nim do specjalisty zdrowia psychicznego,  Pomoże mu nauczyć się radzenia sobie z problemami w szkole, z rówieśnikami itd. Terapia może pomóc w rozwijaniu pewności siebie, poprawie samooceny.

Piśmiennictwo
Reklama
(4)
Komentarze