Zaloguj
Reklama

Gruźlica płuc u dzieci: część 3

Autorzy: Dr n. med. Franciszek Halkiewicz, specjalista chorób płuc, specjalista pediatra, adiunkt Katedry i Kliniki Pediatrii w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
Gruźlica płuc u dzieci: część 3
Fot. Ojoimages
(0)

Trzecia i ostatnia część artykułu poświęconego gruźlicy płuc u dzieci omawia leczenie tej poważnej choroby układu oddechowego.

Reklama

LECZENIE

Gruźlica należy obecnie do chorób zakaźnych całkowicie wyleczalnych, jednak pod pewnymi warunkami:

1. Leczenie gruźlicy jest zawsze wielolekowe

2. Należy przestrzegać właściwych dawek leków i właściwego czasu terapii.

Przestrzeganie tych warunków skutecznie zapobiegnie rozwojowi lekooporności pratków. Do leków bakteriobójczych w stosunku do prątka należą: rifampicyna, izoniazyd, pyrazynamid, streptomycyna i inne antybiotyki aminoglikozydowe oraz fluorochinolony. Podstawowymi lekami w każdym zestawie leków są rifampicyna i izoniazyd. Rifampicyna działa bakteriobójczo na prątki w każdej fazie ich metabolizmu. Izoniazyd działa bakteriobójczo na prątki żyjące wewnątrz- i zewnątrzkomórkowo.

Schemat leczenia gruźlicy obejmuje dwa okresy: fazę intensywnej terapii (2 miesiące) i fazę kontynuacji (4 miesiące). U dzieci prątkujących wyjałowienie plwociny następuje zwykle po pierwszych 2 tygodniach leczenia. Leczenie gruźlicy u dzieci powinno być prowadzone w oddziale pulmonologicznym, co najmniej w okresie intensywnej terapii. Hospitalizacja gwarantuje systematyczność leczenia i monitorowanie objawów ubocznych. Dzieci i młodzież na ogół dobrze tolerują leczenie przeciwprątkowe. Leki podawane są na czczo. Jeżeli dziecko nie potrafi połknąć tabletki, można tabletkę rozkruszyć i podać zmieszaną z sokiem lub ulubionym napojem.

Podstawowym schematem leczenia gruźlicy pacjentów w wieku rozwojowym jest podawanie izoniazydu z rifampicyną przez 6 miesięcy. Przez pierwsze dwa miesiące leczenia dodatkowo stosowany jest pirazynamid. Ewentualne zastosowanie czwartego leku, streptomycyny lub etambutolu, podyktowane jest obrazem klinicznym: obecnością rozległych zmiany w płucach, dodatnim wynikiem rozmazu plwociny, przypadkiem wznowy gruźlicy u dziecka. Etambutol nie jest polecany u dzieci poniżej 6 roku życia.

Należy ściśle przestrzegać dawek leków przeciwpratkowych w zależności od masy ciała: izoniazyd 5 mg/kg/dobę (nie przekraczając dawki 300 mg/dobę), ryfampicyna 10 mg/kg/dobę (nie przekraczając 600mg/dobę), etambutol 15mg/kg/dobę, pirazynamid 25mg/kg/dobę. Uzupełniające podawanie pirydoksyny (witaminy B6) przy podawaniu izoniazydu jest konieczne u dzieci karmionych piersią i niedożywionych. Monitorowanie leczenia gruźlicy potwierdzonej bakteriologicznie prowadzi się wykonując rozmazy i posiewy plwociny. Po zakończeniu pełnej terapii we właściwym czasie ( najczęściej 6 miesięcy) i uzyskaniu jałowych posiewów dziecko chore na gruźlicę traktuje się jako wyleczone. Badania radiologiczne płuc wykazują remisję zmian gruźliczych, ale na ich podstawie nie można wnioskować o wyleczeniu pacjenta.

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • Forum Pediatryczne

Kategorie ICD:

Kategorie ATC:


Reklama
(0)
Komentarze