Zaloguj
Reklama

Dziecko w łonie matki

Autorzy: Justyna Giemlik
Badanie USG widoczne na telefonie
Fot. panthermedia
Badanie USG widoczne na telefonie
(5)

W większości porodów położenie płodu jest podłużne oznacza to, że oś długa ciała płodu przebiega równolegle do osi długiej ciała matki.

Reklama

Ze względu na zwiększoną częstość urazów okołoporodowych, które dotyczą zarówno matki, jak i dziecka, oraz wzrost umieralności okołoporodowej płodów i noworodków, wybór drogi porodu w przypadku położeń płodów innych niż główkowe jest ważnym problemem klinicznym.

W zależności od części ciała płodu, która stanowi część przodującą, położenie płodu dzielimy:

 • położenie miednicowe:
  • zupełne - przodowanie pośladków i dwóch stopek
  • niezupełne - przodowanie pośladków i jednej stópki
 • położenie pośladkowe:
  • przodowanie pośladków, nóżki zarzucone na brzuszek płodu
 • położenie stópkowe
  • zupełne - przodowanie dwóch stópek
  • niezupełne - przodowanie jednej stópki
 • położenie kolankowe
  • zupełne- przodowanie obu kolanek
  • niezupełne - przodowanie jednego kolanka


W większości przypadków nie znamy położenia płodu. Czynnikami sprzyjającymi podłużnemu miednicowemu położeniu płodu są:

 • poród przedwczesny
 • ciążą mnoga
 • wady rozwojowe płodu (wodogłowie, bezczaszkowie)
 • nieprawidłowości macicy (mięśniaki macicy, guzy szyjki macicy)
 • nieprawidłowa objętość płynu owodniowego
 • nieprawidłowości miednicy matki (miednica wąska, o nieprawidłowej budowie)


Ze względu na specyficzny mechanizm porodu w położeniu podłużnym miednicowym istnieje pięć głównych grup zagrożeń dla płodu związanych z położeniem podwójnym miednicowym. Należą do nich: niedotlenienie, krwotok wewnątrzczaszkowy, przedwczesne pękniecie pęcherza płodowego oraz wypadnięcie pępowiny.

Położeniem poprzecznym i skośnym płodu nazywamy takie położenie, w którym oś długa ciała płodu przebiega pod kątem prostym lub ostrym do osi długiej ciała matki.


Czynniki predysponujące położenie poprzeczne i skośne płodu to:

 • nadmierna ruchomość płodu
 • wiotkość macicy
 • wielowodzie
 • obumarcie wewnątrzmaciczne płodu
 • drugi płód w ciąży bliźniaczej
 • poród przedwczesny.

Poród w położeniu poprzecznym jest niemożliwy, ponieważ stanowi zagrożenie dla matki jak i płodu. Do głównych niebezpieczeństw dla płodu związanego z porodem w położeniu poprzecznym jest niedotlenienie, wypadniecie pępowiny i urazy mechaniczne płodu.


W prawidłowo przebiegającym porodzie fizjologicznym w położeniu podłużnym główkowym płodu już na początku porodu bródka płodu przygina się do klatki piersiowej i w takim ułożeniu przesuwana jest aż do dna miednicy. Wszelkiego stopnia odprostowania główki nazywamy ułożeniami odgięciowymi. Ze względu na zwiększenie płszczyzny w ułożeniach odgieciowych dochodzi do przedłużonego drugiego okresu porodu, większej częstości niedotlenienia i uszkodzeń mechanicznych płodu oraz uszkodzeń dróg rodnych kobiety.

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

 • 1. "Położnictwo" Tom 3 rozdział "Operacje w położnictwie" Grzegorz H. Bręborowicz Wydawnictwo PZWL, Warszawa 2012r.

  2. "Położnictwo praktyczne i operacje położnicze" Joachim W. Dudenhausen, Willibald Pschyrembel Wydawnictwo PZWL, Warszawa 2003r.

Kategorie ICD:


Reklama
(5)
Komentarze