Zaloguj
Reklama

Amerykański standard szczepień ochronnych dzieci - zalecenia na rok 2006

Amerykański standard szczepień ochronnych dzieci - zalecenia na rok 2006
Fot. Shutterstock
(0)

Przedstawiono aktualne zalecenia American Academy of Pediatrics, dotyczące optymalnego kształtu kalendarza szczepień ochronnych. Podkreślono coraz liczniejsze wskazania do poszerzenia zakresu szczepień i duże różnice w stosunku do polskiego kalendarza szczepień obowiązkowych.

Reklama

Zakres szczepień, rekomendowanych jako zalecane u każdego dziecka, jest w USA wyraźnie szerszy niż w naszym kraju. Wynika to z dwóch czynników. Po pierwsze, w USA dużo większe są nakłady na ochronę zdrowia, co pozwala na refundowanie przez ubezpieczyciela najnowocześniejszych szczepionek. Po drugie, w USA bardzo promowane są działania przynoszące korzyści ekonomiczne dla systemu ubezpieczeń zdrowotnych, a szczepienia ochronne są jednym z działań przynoszących realne, duże oszczędności i korzyści zdrowotne, liczone w skali całego społeczeństwa.

Można postawić tezę, że dla USA typowe jest znacznie szybsze niż w Europie wprowadzanie do powszechnej praktyki najnowocześniejszych środków zapobiegania chorobom zakaźnym, ale jednocześnie system rekomendacji jest bardzo mało podatny na naciski reklamowe firm farmaceutycznych. Zanim jakakolwiek nowa szczepionka znajdzie się w rekomendacjach American Academy of Pediatrics (AAP), Advisory Committee on Immunization Practice (ACIP) oraz Centers for Disease Control and Prevention (CDC), prowadzona jest niezwykle szczegółowa weryfikacja przeprowadzonych badań klinicznych, zwłaszcza pod kątem ewentualnych działań ubocznych oraz realności potencjalnych zysków, wynikających z wprowadzenia danej szczepionki.

Tak więc, rekomendowany przez AAP, ACIP i CDC schemat zalecanych szczepień ochronnych można z dużym prawdopodobieństwem uznać za schemat optymalny w świetle aktualnych badań naukowych. Zastosowanie takiego schematu u dziecka w Polsce jest oczywiście związane z koniecznością poniesienia przez opiekunów dziecka dużych nakładów na pełnopłatne szczepionki spoza listy szczepień refundowanych przez NFZ, ale myślę, że warto zapoznać się z poniższym schematem i informować pacjentów o możliwościach szczepień dodatkowych. Istnieje coraz większa grupa świadomych i dobrze sytuowanych rodziców, którzy docenią taką wiedzę lekarza.

Schorzenia, przeciwko którym zaleca się szczepienie wszystkich zdrowych dzieci (USA, 2006)

1) Błonica, tężec, krztusiec - szczepionka DTP

Schemat podobny jak w naszym kraju, ale z jedną zasadniczą różnicą. W USA, podobnie jak w Polsce, zaobserwowano wzrost zachorowań na krztusiec u dzieci starszych. Z tego powodu w obu krajach wdrożono niedawno zalecenie doszczepianie dzieci w wieku około 6 lat, ale w USA zrobiono jeszcze krok dalej, zalecając powszechne stosowanie drugiej dawki przypominającej szczepionką TDaP u dzieci w wieku 11-12 lat oraz podanie takiej samej szczepionki wszystkim dzieciom w wieku 13-18 lat, które nie otrzymały wcześniej drugiej dawki przypominającej.

Piśmiennictwo
Reklama
(0)
Komentarze