Zaloguj
Reklama

Związki pomiędzy karmieniem piersią, nadwagą i astmą

Autorzy: Oddy WH i wsp.
Związki pomiędzy karmieniem piersią, nadwagą i astmą
Fot. medforum
(5)

Rozwój astmy wydaje się być związany z krótszym karmieniem piersią oraz wyższymi wartościami współczynnika masy ciała (BMI).

Reklama

Badacze australijscy przez 6 lat obserwowali grupę 2195 dzieci. Oceniano wzajemne powiązania pomiędzy karmieniem piersią, przyrostami masy ciała i objawami astmy i alergii. Karmienie naturalne nie miało żadnego związku z powstawaniem nadwagi. Wykazano natomiast, że odstępstwa od karmienia naturalnego (karmienie mieszane lub wczesne zaprzestanie karmienia piersią) było związane z wyższą częstością astmy i alergii. Zauważalne było także częstsze występowanie astmy u dzieci z wyższym BMI. Nadwaga oraz odstępstwa od karmienia naturalnego są czynnikami ryzyka astmy u dzieci w pierwszych 6 latach życia.

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • Am J Public Health. 2004 Sep;94(9):1531-7.

Adres www źródła:


Reklama
(5)
Komentarze