Zaloguj
Reklama

Związek pomiędzy masą ciała, nieplanowaną ciążą zakończoną porodem żywego płodu a stosowaniem antykoncepcji w momencie poczęcia.

Autorzy: Brunner Huber et al.
Związek pomiędzy masą ciała, nieplanowaną ciążą zakończoną porodem żywego płodu a stosowaniem antykoncepcji w momencie poczęcia.
Fot. ojoimages
(3)

Rocznie 3 miliony ciąż w USA jest klasyfikowanych jako nieplanowane, z których wiele dotyczy kobiet stosujących różne metody antykoncepcyjne. Otyłość może wpływać na biologiczną skuteczność niektórych metod antykoncepcyjnych.

Reklama

Zbadano możliwość istnienia związku pomiędzy masą ciała a nieplanowaną ciążą oraz ewentualną różnicę dotyczącą tego powiązania i rodzaju stosowanej antykoncepcji w momencie poczęcia. W badaniu wykorzystano dane ze specjalistycznego programu monitorującego ocenę ryzyka ciąży. Grupa 18,445 kobiet dostarczyła informacji dotyczących planowania ciąży, rodzaju antykoncepcji stosowanej w czasie poczęcia, jak również masy ciała, wzrostu oraz innych parametrów.

Do analizy zastosowano model regresji logistycznej wielozmiennej. Wśród kobiet stosujących metody antykoncepcyjne, pacjentki otyłe i z nadwagą wykazywały prawie podwójnie wyższe ryzyko nieplanowanej ciąży w porównaniu do kobiet z prawidłowym BMI. W analizie wzięto pod uwagę następujące parametry: wiek, stan cywilny, wykształcenie, status społeczno-ekonomiczny, rodzaj ubezpieczenia, rasę oraz wywiad położniczy.

Nie wykryto powiązania pomiędzy większa wagą a nieplanowaną ciążą wśród kobiet niestosujących antykoncepcji. Uzyskane wyniki sugerują, iż wpływ otyłości na nieplanowaną ciążę jest ograniczony i uzależniony od nieprawidłowego działania środków antykoncepcyjnych. Należałoby przeprowadzić badania ukierunkowane na ocenę powiązania pomiędzy nieskutecznością antykoncepcji a masą ciała w celu określenia, czy kobietom o większej masie ciała powinno się doradzać stosowanie innych od hormonalnych metod antykoncepcyjnych, aby zapobiec niechcianej ciąży.

Piśmiennictwo

Recenzenci:

  • Prof. dr hab. n. med. Anita Olejek (Konsultant Wojewódzki z Zakresu Położnictwa i Ginekologii - woj. śląskie). Dr n. med. Piotr Bodzek.

Źródło tekstu:

  • Maternal and Child Health Journal, Volume 9, Number 4, December 2005, pp. 413-420(8)

Reklama
(3)
Komentarze