Zaloguj
Reklama

Związek pomiędzy cholestazą a zaburzeniami rytmu serca w życiu płodowym

Autorzy: Sant\
Związek pomiędzy cholestazą a zaburzeniami rytmu serca w życiu płodowym
Fot. medforum
(0)

Zaburzenia rytmu serca u płodów i noworodków wiążą się ze zwiększonym ryzykiem cholestazy.

Reklama

Analizie poddano historie 38 noworodków z utrwalonymi, istotnymi hemodynamicznie, zaburzeniami rytmu w życiu płodowym: 19 z częstoskurczem nadkomorowym, 14 z trzepotaniem przedsionków, 5 z blokiem przedsionkowo-komorowym (AV). U 6 niemowląt wystąpiła cholestaza. Średni czas trwania zaburzeń rytmu w grupie, w której rozwinęła się cholestaza wynosił 40,3 dnia w porównaniu do 15,7 dni w grupie bez cholestazy (p<0,05). U chorych z trzepotaniem przedsionków cholestaza nie wystąpiła. Troje dzieci z częstoskurczem nadkomorowym i cholestazą przeżyło, natomiast dwoje z trojga chorych z blokiem AV i  cholestazą zmarło.  Wnioski: U noworodków, u których w życiu płodowym występowała tachyarytmia, może wystąpić przemijająca cholestaza, podczas gdy w przypadku bloku AV może dojść do ciężkiej i nieodwracalnej niewydolności wątroby.

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • The Journal of Pediatrics. Feb. 2005, Vol. 146, Nr 2

Reklama
(0)
Komentarze