Zaloguj
Reklama

Związek pomiędzy astmą a niską masą urodzeniową dzieci: wpływ genów czy środowiska?

Związek pomiędzy astmą a niską masą urodzeniową dzieci: wpływ genów czy środowiska?
Fot. panthermedia
(0)

Niska masa urodzeniowa jest czynnikiem ryzyka astmy w wieku późniejszym w stopniu dość niezależnym od czynników genetyczno-środowiskowych.

Reklama

Dane epidemiologiczne sugerują, że dzieci urodzone z niską masą urodzeniową częściej zapadają na astmę oskrzelową. Powstaje jednak pytanie, czy zjawisko to jest spowodowane samym wpływem dystrofii wewnątrzmacicznej, czy różnymi czynnikami genetycznymi lub środowiskowymi. Temu zagadnieniu poświęcona była cytowana praca powstała w parciu o analizę bazy danych ze Szwecji. Wyniki badań kohorty uwaględniającej bliźnięta i analizującej ryzyko astmy wśród bliźniąt jedno- i dwujajowych sugerują, że sama niska masa urodzeniowa jest czynnikiem ryzyka astmy w wieku późniejszym w stopniu dość niezależnym od czynników genetyczno-środowiskowych.

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • Villamor E, Iliadou A, Cnattingius S.: Am J Epidemiol. 2009 Jun 1;169(11):1337-43. Epub 2009 Apr 8.

Adres www źródła:

Kategorie ICD:


Reklama
(0)
Komentarze