Zaloguj
Reklama

Związek otyłości z ubóstwem - paradoks krajów wysoko rozwiniętych

Autorzy: Miech RA, Kumanyika SK, Stettler N, Link BG, Phelan JC, Chang VW.
Związek otyłości z ubóstwem - paradoks krajów wysoko rozwiniętych
Fot. Pantherstock
(5)

Przedstawiono wyniki badań oceniających związek otyłości u nastolatków z poziomem dochodów ich rodzin.

Reklama

W większości krajów wysoko rozwiniętych, a zwłaszcza w USA, częstość występowania otyłości u dzieci i dorosłych rośnie nieprzerwanie od początku lat 70-tych. W przeciwieństwie do biednych krajów Afryki i Azji, w USA otyłość jest głównie konsekwencją siedzącego trybu życia oraz nie przestrzegania zasad zdrowego żywienia i jest szczególnie częste w rodzinach o niskim statusie socjoekonomicznym. Potwierdzają to badania lekarzy z Baltimore, którzy badając amerykanów wykazali, że im niższe dochody rodziny, tym większy jest odsetek otyłości u członków tych rodzin będących w wieku 15-17 lat. Dzieląc badane rodziny ogólnie na “biedne” i “nie-biedne” częstość otyłości u nastolatków z tych rodzin oceniono na odpowiednio 23,3% i 14,4%. Dodatkowymi czynnikami ryzyka otyłości, wykazanymi w cytowanym badaniu było częste spożywanie słodzonych napojów (soki, cola), brak aktywności fizycznej oraz nie jedzenie śniadań.

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • JAMA. 2006 May 24;295(20):2385-93.

Adres www źródła:

Kategorie ICD:


Reklama
(5)
Komentarze