Zaloguj
Reklama

Związek niepłodności z utajoną celiakią

Autorzy: Shamaly H, Mahameed A, Sharony A, Shamir R.
Związek niepłodności z utajoną celiakią
Fot. ojoimages
(5)

Celiakia powinna być brana pod uwagę w diagnostyce niepłodności. Szczególnie niepokojące powinny być podawane w wywiadzie przewlekłe objawy ze strony przewodu pokarmowego oraz przewlekła niedokrwistość.

Reklama

Lekarze z Izraela zbadali 192 kobiety leczone z powodu niewyjaśnionej niepłodności. U wszystkich wykonano badania serologiczne w kierunku celiakii (TTG i EMA). U kobiet z dodatnimi wynikami badań serologicznych wykonywano biopsję jelitową. Wyniki w grupie badanej porównywano z oznaczeniami TTG i EMA u 210 zdrowych kobiet będących w tym samym wieku, co grupa badana. Celiakię zdiagnozowano u 5 kobiet w grupie badanej (2,65%) oraz tylko u 1 z grupy kontrolnej (0,5%). Spośród 5 kobiet z niepłodnością i świeżo rozpoznaną celiakią 4 (80%) miało wyraźną anemię, a 3 (60%) podawało w wywiadzie różnorodne dolegliwości ze strony przewodu pokarmowego. Celiakia powinna być brana pod uwagę w diagnostyce niepłodności. Szczególnie niepokojące powinny być podawane w wywiadzie przewlekłe objawy ze strony przewodu pokarmowego oraz przewlekła niedokrwistość.

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • Acta Obstet Gynecol Scand. 2004 Dec;83(12):1184-8.

Adres www źródła:


Reklama
(5)
Komentarze