Zaloguj
Reklama

Znaczenie szczepień ochronnych dla dzieci.

Autorzy: Redakcja serwisu
Znaczenie szczepień ochronnych dla dzieci.
Fot. Pantherstock
(0)

Podsumowanie nowości i najważniejszych problemów związanych ze szczepieniami ochronnymi dzieci.

Reklama

Autorzy amerykańscy podjęli próbę oceny zmian jakie w ostatnich latach nastąpiły w dziedzinie szczepień ochronnych i ich znaczenia dla populacji dziecięcej. Nie potwierdzono związku pomiędzy podaniem szczepionki przeciwko śwince, odrze i różyczce lub zawartym w niej tiomersalem a wystąpieniem autyzmu. Standardowa szczepionka przeciwko grypie zastosowana w grupie dzieci od 6 do 23 miesiąca życia w sezonie 2004-2005 powinna znacznie zredukować liczbę nieobecności w szkole z powodu choroby oraz liczbę powikłań pogrypowych pod postacią: ostrej martwicy mózgu, drgawek, niewydolności oddechowej lub zapalenia płuc. Szczepionka skierowana przeciwko Streptococcus pneumoniae zmniejsza częstość zakażeń pneumokokowych zarówno u zdrowych dzieci,  jak i zakażonych wirusem HIV, chociaż nie wpływa na częstość zapalenia ucha środkowego o tej etiologii. Po wprowadzeniu do kalendarza szczepień szczepionki przeciwkrztuścowej acelularnej znamiennie zmniejszyła się częstość drgawek gorączkowych po szczepieniu.

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • Curr Opin Pediatr 2004 Aug:16(4):450-60.

Reklama
(0)
Komentarze