Zaloguj
Reklama

Znaczenie edukacji w zakresie metod unikania najczęstszych alergenów u dzieci z astmą

Autorzy: Morgan WJ i wsp.
Znaczenie edukacji w zakresie metod unikania najczęstszych alergenów u dzieci z astmą
Fot. ojoimages
(5)

Proste domowe metody zmniejszające narażenie dzieci na roztocza kurzu domowego ma znaczący wpływ na przebieg astmy u dzieci.

Reklama

Najczęstszymi czynnikami wyzwalającymi napady astmy u dzieci są antygeny roztoczy kurzu domowego. Innym ważnym czynnikiem zaostrzającym chorobę jest dym tytoniowy. W przewlekłym leczeniu astmy bardzo ważnym elementem jest samokontrola i edukacja pacjenta. Badacze amerykańscy przeprowadzili badania na grupie 937 dzieci z astmą w wieku 5-11 lat. U połowy z nich przez okres 1 roku prowadzono intensywne działania edukacyjne w zakresie prostych, domowych metod pozwalających na ograniczenie narażenia na antygeny roztoczy i dym tytoniowy. Wykazano, że grupa poddawana szkoleniom miała znamiennie statystycznie mniej dni z nasileniem objawów astmy. Pomiary stężenia poszczególnych antygenów roztoczy kurzu domowego przeprowadzone w ich domach wykazały, że edukacja dzieci zaowocowała znacznym zmniejszeniem stężenia alergenów wziewnych w łóżku i w sypialni dziecka. Intensywne szkolenie pacjenta jest najprostszą metodą zmniejszającą nasilenie objawów astmy.

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • N Engl J Med. 2004 Sep 9;351(11):1068-80.

Adres www źródła:

Kategorie ICD:

Kategorie ATC:


Reklama
(5)
Komentarze