Zaloguj
Reklama

Zmodyfikowana dieta Atkinsa jest skutecznym leczeniem lekoopornej padaczki u dzieci

Autorzy: Kossoff EH, McGrogan JR, Bluml RM, Pillas DJ, Rubinstein JE, Vining EP
Zmodyfikowana dieta Atkinsa jest skutecznym leczeniem lekoopornej padaczki u dzieci
Fot. Pantherstock
(5)

Dieta zmodyfikowana Atkinsa jest skuteczną i dobrze tolerowaną terapia u dzieci z lekooporna padaczką.

Reklama

Dieta Atkinsa indukuje ketogenezę podobnie jak dieta ketogenna, jednak nie wymaga ona restrykcji kalorycznych, płynowych, białkowych oraz nie wymaga hospitalizacji pacjenta. Do badania włączono 28 dzieci leczonych dotychczas w poradni przyklinicznej; były to dzieci w wieku 3-18 lat z co najmniej trzema napadami padaczkowymi w ciągu tygodnia, leczone co najmniej dwoma lekami przeciwpadaczkowymi. Zakwalifikowani pacjenci otrzymywali dietę przez okres powyżej 6 miesięcy. W tym czasie dwa razy w tygodniu rodzice oznaczali ciała ketonowe w moczu oraz rejestrowali codziennie ilość napadów. Wszystkie dzieci otrzymywały suplementację witaminami oraz wapniem. Ostatecznie 16 dzieci (80%) kontynuowało dietę przez okres 6 miesięcy, spośród nich u 13 stwierdzono redukcję ilości napadów o ponad 50%, natomiast u siedmiorga redukcja ilości napadów wynosiła > 90%. Poziom cholesterolu we krwi wzrósł w sposób znamienny statystycznie, waga ciała nie wzrosła w sposób znamienny, u sześciorga dzieci stwierdzono spadek wagi. Stabilna waga ciała korelowała z 90-procentową redukcją ilości napadów. Autorzy sugerują, iż dieta zmodyfikowana Atkinsa jest skuteczną i dobrze tolerowaną terapia u dzieci z lekooporna padaczką.

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • Epilepsia 2006, 47(2): 421-4

Reklama
(5)
Komentarze