Zaloguj
Reklama

Zmiany w projekcie ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej

Ministerstwo Zdrowia
Fot. medforum
Ministerstwo Zdrowia
(0)

15.05.2017 roku Ministerstwo zdrowia poinformowało o zmianach w projekcie ustawy dotyczącej podstawowej opieki zdrowotnej.

Reklama

Ministerstwo poinformowało, że projekt ustawy o POZ przewiduje zmianę modelu organizacyjnego podstawowej opieki zdrowotnej. 
 
1 lutego 2017 r. zakończono opiniowanie, uzgodnienia i konsultacje publiczne dotyczące tego projektu. 30 marca 2017 r. odbyła się konferencja na której zgłoszono uwagi dot. ustawy. W związku z tym dokument uległ znacznym zmianom. Obecnie trwają ponowne uzgodnienia międzyresortowe tego projektu. 
 
W kwestii dot. definicji lekarza podstawowej opieki zdrowotnej uwzględniono m.in. uwagi Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy. 
 
Oprócz lekarzy ze specjalizacjami: w dziedzinie medycyny rodzinnej, II stopnia w dziedzinie medycyny ogólnej, w dziedzinie pediatrii (I / II stopnia / tytuł specjalisty) ustawa uwzględnia prawa nabyte na podstawie art. 14 ustawy z dnia 24 sierpnia 2007 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1172). To oznacza, że przepisy projektowanej ustawy w żaden sposób nie wyłączają z obszaru podstawowej opieki zdrowotnej lekarzy, którzy dotychczas udzielali świadczeń zdrowotnych w POZ. Dodatkowo lekarze ze specjalizacją w dziedzinie chorób wewnętrznych (I / II stopnia / tytuł specjalisty) lub I stopnia w dziedzinie medycyny ogólnej będą mogli udzielać świadczeń w podstawowej opiece zdrowotnej, jeśli będą udzielać tych świadczeń przed 31 grudnia 2024 r. - informuje Ministerstwo w komunikacie.
 
Ministerstwo wyjaśnia, że lekarze, którzy rozpoczną udzielanie świadczeń w podstawowej opiece zdrowotnej przed 31 grudnia 2024 r. – niezależnie od posiadania listy aktywnej – nadal będą mogli udzielać świadczeń w POZ.
 
Resort zdrowia pracuje także nad alternatywnymi rozwiązaniami, które umocnią porady specjalistyczne w pediatrii i chorobach wewnętrznych w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej (AOS). Dzięki temu potencjał lekarzy ze specjalizacją w tych dziedzinach medycyny zostanie maksymalnie wykorzystany.

Piśmiennictwo
Reklama
(0)
Komentarze