Zaloguj
Reklama

Złamania kości długich jako problem kliniczny u dzieci z nieswoistymi zapaleniami jelit

Autorzy: Persad R, Jaffer I, Issenman RM.
Złamania kości długich jako problem kliniczny u dzieci z nieswoistymi zapaleniami jelit
Fot. Pantherstock
(5)

W populacji dziecięcej choroba Crohna i związana z nią osteopenia wydaje się nie być tak ważnym czynnikiem ryzyka złamań jak wśród ludzi dorosłych.

Reklama

Nieswoiste zapalenia jelit (IBD), w tym w szczególności choroba Crohna, są znanym czynnikiem ryzyka osteopenii i osteoporozy. Może to zwiększać ryzyko złamań kości w tej grupie pacjentów. Wśród dorosłych z chorobą Crohna wykazano znacznie zwiększone ryzyko złamań, jednakże badania prowadzone wśród dzieci nie potwierdziły takiej zależności. W badaniach rodzin 209 dzieci z IBD, w średnim wieku 14,3 lat nie wykazano żadnej znamiennej różnicy w częstości występowania złamań kości długich pomiędzy dziećmi chorymi i zdrowymi. W populacji dziecięcej choroba Crohna i związana z nią osteopenia wydaje się nie być tak ważnym czynnikiem ryzyka złamań jak wśród ludzi dorosłych.

Piśmiennictwo
Reklama
(5)
Komentarze