Zaloguj
Reklama

Zła jakość wody pitnej jest przyczyną 1,7 miliona zgonów rocznie

Autorzy: Redakcja serwisu
Zła jakość wody pitnej jest przyczyną 1,7 miliona zgonów rocznie
Fot. Pantherstock
(5)

1,7 milionów ludzi rocznie (z tego aż 90% dzieci) umiera co roku z powodu skażenia wody pitnej i złych warunków sanitarnych.

Reklama

Woda pitna jest głównym źródłem mikroorganizmów w krajach rozwijających się. Zła jakość wody pitnej, połączona z brakiem higieny i złymi warunkami sanitarnymi, jest przyczyną śmierci 1,7 miliona ludzi rocznie na całym świecie, głównie z powodu biegunki. Aż 9 na 10 takich przypadków stanowią dzieci. Głównymi patogenami są: rotawirusy, Campylobacter jejuni, enterotoksyczne szczepy E.coli, Shigella, Vibrio cholerae, enterotoksyczne szczepy Bacteroides fragilis, Clostridium difficile i Cryptosporidium parvum. Wszystkie patogeny poza ostatnim mogą być w łatwo sposób unieszkodliwione chlorowaniem wody.

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • Toxicology 2004 May 20;198(1-3):229-38.

Reklama
(5)
Komentarze