Zaloguj
Reklama

Zgony dzieci i młodzieży spowodowane przez choroby układu krążenia - analiza epidemiologiczna

Autorzy: Morentin B, Suarez-Mier MP, Aguilera B, Bodegas A.
Zgony dzieci i młodzieży spowodowane przez choroby układu krążenia - analiza epidemiologiczna
Fot. ojoimages
(0)

Kardiolodzy hiszpańscy opublikowali wyniki analiz epidemiologicznych z 12 lat obserwacji zgonów z przyczyn kardiologicznych wśród dzieci i młodych dorosłych.

Reklama

Jedną z przyczyn nagłego zgonu dziecka lub młodego dorosłego mogą być choroby układu krążenia, w tym choroby nigdy wcześniej nie wykryte u danego pacjenta. Kardiolodzy hiszpańscy opublikowali wyniki analiz epidemiologicznych z 12 lat obserwacji w regionie Bilbao. W badanym okresie potwierdzono 40 przypadków zgonów na tle chorób układu krążenia w grupie pacjentów w wieku 1-35 lat. Umieralność z przyczyn kardiologicznych oszacowano na 0.64 na 100,000 mieszkańców na rok. Najczętszymi przyczynami zgonu były: zapalenie mięśnia sercowego (12 przypadków) i kardiomiopatia rozstrzeniowa (10 przypadków). Ponadto jako przyczyny zgonów rozpoznawano: arytmogenną dysplazję prawej komory i inne zaburzenia rytmu serca. U 10 pacjentów stwierdzano wcześniej poważne zmiany w EKG. U 7 nagły zgon był związany z wysiłkiem fizycznym. Autorzy podkreślają, że u większości pacjentów zmarłych z przyczyn kardiologicznych, ostateczne rozpoznanie choroby zasadniczej postawiono niestety dopiero pośmiertnie.

Piśmiennictwo
Reklama
(0)
Komentarze