Zaloguj
Reklama

Zespół jelita drażliwego u matki silnie wpływa na przebieg tej samej choroby u dziecka

Autorzy: Levy RL, Whitehead WE, Walker LS, Von Korff M, Feld AD, Garner M, Christie D.
Zespół jelita drażliwego u matki silnie wpływa na przebieg tej samej choroby u dziecka
Fot. medforum
(0)

Dzieci matek z IBS cechują się znacznie większą liczbą dni absencji w szkole oraz większą liczbą udzielonych im porad lekarskich. Znamiennie częściej zgłaszają też objawy typowe dla IBS.

Reklama

Zbadano 208 matek z rozpoznanym zespołem jelita drażliwego (IBS) i ich 296 dzieci oraz 241 matek zdrowych i ich 335 dzieci. Wykazano, że dzieci matek z IBS wysoce znamiennie częściej zgłaszają objawy typowe dla IBS jak również inne objawy spoza przewodu pokarmowego. Zjawisko to jest obiektywne i nie jest związane z większym wyczuleniem matek z IBS na rozpoznawanie różnych objawów. Dzieci matek z IBS cechują się znacznie większą liczbą dni absencji w szkole oraz większą liczbą udzielonych im porad lekarskich.

Piśmiennictwo

Recenzenci:

  • dr med. Jarosław Kwiecień, specjalista pediatra, adiunkt I Katedry Pediatrii w Zabrzu Śląskiej AM

Źródło tekstu:

  • Am J Gastroenterol. 2004 Dec;99(12):2442-51.

Adres www źródła:


Reklama
(0)
Komentarze