Zaloguj
Reklama

Zapobieganie malarii poprzez profilaktyczne stosowanie różnych zestawów leków

Buteleczki
Fot. medforum
Buteleczki
(5)

Metodą podwójnie ślepej próby kontrolowanej placebo porównano skuteczność zapobiegania malarii u dzieci poprzez stosowanie jednego z trzech schematów chemioprofilaktyki.

Reklama

Malaria jest poważnym zagrożeniem dla dzieci i dorosłych wyjeżdżających do krajów tropikalnych. Istnieje wiele leków, które są profilaktycznie podawane na terenach zagrożonych malarią, aby zapobiec zakażeniu zarodźcem malarii. Proponowane schematy profilaktyki różnią się wykorzystaniem poszczególnych preparatów - w monoterapii lub leczeniu skojarzonym. Stosunkowo niewiele prac bezpośrednio porównuje różne schematy chemioprofilaktyki. Jedną z takich prac jest cytowana publikacja, która ukazała się w prestiżowym czasopiśmie „Lancet”. Metodą podwójnie ślepej próby kontrolowanej placebo porównano skuteczność następujących trzech schematów chemioprofilaktyki: 1) sulfadoksyna z pirymetaminą 2) chlorproguanil z dapsonem 3) meflochina. Badania wykonano w Tanzanii. Schematem, który w badanym środowisku i w badanej populacji okazał się najskuteczniejszy w profilaktyce malarii u dzieci okazało się podawanie meflochiny w dawce 125 mg, ale należy podkreślić, żę skuteczność w zapobieganiu zakażeniu po meflochinie wyniosła zaledwie 38%.

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • Gosling RD i wsp.: Protective efficacy and safety of three antimalarial regimens for intermittent preventive treatment for malaria in infants: a randomised, double-blind, placebo-controlled trial. Lancet. 2009 Oct 31;374(9700):1521-32.

Adres www źródła:

Kategorie ICD:

Kategorie ATC:


Reklama
(5)
Komentarze