Zaloguj
Reklama

Zapobieganie malarii poprzez profilaktyczne stosowanie różnych zestawów leków

Zapobieganie malarii poprzez profilaktyczne stosowanie różnych zestawów leków
Fot. medforum
(5)

Metodą podwójnie ślepej próby kontrolowanej placebo porównano skuteczność zapobiegania malarii u dzieci poprzez stosowanie jednego z trzech schematów chemioprofilaktyki.

Reklama

Malaria jest poważnym zagrożeniem dla dzieci i dorosłych wyjeżdżających do krajów tropikalnych. Istnieje wiele leków, które są profilaktycznie podawane na terenach zagrożonych malarią, aby zapobiec zakażeniu zarodźcem malarii. Proponowane schematy profilaktyki różnią się wykorzystaniem poszczególnych preparatów - w monoterapii lub leczeniu skojarzonym. Stosunkowo niewiele prac bezpośrednio porównuje różne schematy chemioprofilaktyki. Jedną z takich prac jest cytowana publikacja, która ukazała się w prestiżowym czasopiśmie „Lancet”. Metodą podwójnie ślepej próby kontrolowanej placebo porównano skuteczność następujących trzech schematów chemioprofilaktyki: 1) sulfadoksyna z pirymetaminą 2) chlorproguanil z dapsonem 3) meflochina. Badania wykonano w Tanzanii. Schematem, który w badanym środowisku i w badanej populacji okazał się najskuteczniejszy w profilaktyce malarii u dzieci okazało się podawanie meflochiny w dawce 125 mg, ale należy podkreślić, żę skuteczność w zapobieganiu zakażeniu po meflochinie wyniosła zaledwie 38%.

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • Gosling RD i wsp.: Protective efficacy and safety of three antimalarial regimens for intermittent preventive treatment for malaria in infants: a randomised, double-blind, placebo-controlled trial. Lancet. 2009 Oct 31;374(9700):1521-32.

Adres www źródła:

Kategorie ICD:

Kategorie ATC:


Reklama
(5)
Komentarze