Zaloguj
Reklama

Żałoba u dziecka

Płacz u dziecka
Fot. Pantherstock
Płacz u dziecka
(5)

Żałoba u dzieci może rozpocząć się kilka tygodni lub miesięcy po wydarzeniu, w którym śmierć poniosła bliska osoba.

Reklama

Dzieci odsuwają w czasie żałobę do czasu, w którym poczują fizyczne i psychiczne bezpieczeństwo. Początkowo ich zachowanie niewiele się zmienia. Po odzyskaniu poczucia bezpieczeństwa pojawiają się łzy, smutek, gorsze wyniki w nauce.

Zdolność znoszenia bólu z powodu straty jest u dzieci ograniczona. Unikają rozmów na ten temat. Jedną z form komunikacji jest zabawa - dlatego warto obserwować zabawy i rysunki dziecka. Dzięki temu można dowiedzieć się, jak dziecko reaguje na utratę bliskiej osoby.

Bardzo często na skutek śmierci bliskiej osoby, pogarsza się sytuacja materialna rodziny. Obok cierpienia duchowego, dzieci doświadczają także wykluczenia społecznego.

W Polsce działają fundacje dla dzieci osieroconych. Obejmują opieką dzieci, których dzieciństwo związane jest z utratą najbliższej osoby lub nieuleczalną chorobą. Najczęściej fundacje pomagają dzieciom prowadząc akcje charytatywne, organizując wypoczynek i zapewniając opiekę psychologiczną.

Piśmiennictwo
Reklama
(5)
Komentarze