Zaloguj
Reklama

Zaburzenia ze strony przewodu pokarmowego u dzieci autystycznych

Autorzy: Woś H., Marszał E., Grzybowska-Chlebowczyk U., Kazek B.
Zaburzenia ze strony przewodu pokarmowego u dzieci autystycznych
Fot. medforum
(2)

Dzieci z autyzmem są pacjentami o podwyższonym ryzyku różnorodnych zaburzeń ze strony przewodu pokarmowego.

Reklama

Specjaliści z Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka i Matki w Katowicach przedstawili wyniki kompleksowej oceny zaburzeń ze strony przewodu pokarmowego w grupie 23 dzieci w średnim wieku 7,5 lat, u których rozpoznano autyzm. U żadnego z badanych dzieci nie wykryto celiakii. Stosunkowo częste były natomiast krwawienia z górnego i dolnego odcinka przewodu pokarmowego (łącznie 26% dzieci). Aż u 82,6% rozpoznano przewlekły stan zapalny dwunastnicy. Autorzy podkreślają konieczność uwzględniania przewlekłych schorzeń przewodu pokarmowego w diagnostyce dzieci z objawami autyzmu.

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • Materiały naukowe IV Ogólnopolskiego Sympozjum Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci, Gdańsk, 12-14 maja 2006.

Adres www źródła:

Kategorie ICD:


Reklama
(2)
Komentarze