Zaloguj
Reklama

Wzrost częstości występowania astmy u dzieci w Polsce

Autorzy: Emeryk A, Chojna E, Bartkowiak-Emeryk M, Postepski J
Wzrost częstości występowania astmy u dzieci w Polsce
Fot. ojoimages
(0)

W latach 1995-2001 częstość rozpoznawania astmy u dzieci z regionów wiejskich w Polsce zwiększyła się z 3,4% w roku 1995 do 9,6% w roku 2001.

Reklama

Astma oskrzelowa jest chorobą coraz częściej dotykającą dzieci w krajach wysoko rozwiniętych. Także w Polsce obserwuje się trend zwiększania częstości przewlekłych objawów płucnych u dzieci. Do tej pory uważano, że bardziej zagrożone są dzieci mieszkające w miastach oraz w regionach o większym zanieczyszczeniu powietrza. Jak wykazały badania lekarzy z Akademii Medycznej w Lublinie także w środowisku wiejskim wzrasta częstość objawów astmy. W roku 1995 astmę rozpoznawano u średnio 3,4% dzieci wiejskich, podczas gdy analogiczne badania przeprowadzone w roku 2001 wykazały prawie trzykrotny wzrost częstości astmy w tej grupie pacjentów- aktualnie częstość astmy u dzieci wiejskich szacuje się na aż 9,6%.

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • Ann Agric Environ Med. 2004;11(1):63-6.

Adres www źródła:


Reklama
(0)
Komentarze