Zaloguj
Reklama

Wpływ probiotyków na czynność przewodu pokarmowego u wcześniaków

Autorzy: Lek. Agnieszka Kwiecień, specjalista medycyny rodzinnej
Wpływ probiotyków na czynność przewodu pokarmowego u wcześniaków
Fot. Pantherstock
(0)

U dzieci urodzonych przedwcześnie probiotyk Lactobacillus reuteri ATCC 55730 jest bezpieczny i może poprawiać funkcję przewodu pokarmowego. Z uwagi na małą liczebność badanej grupy trudno wyciągać jednak daleko idące wnioski.

Reklama

Większość badań oceniających skuteczność probiotyków dotyczy dzieci urodzonych o czasie. Stąd pojawiają się niekiedy obawy i wątpliwości odnośnie stosowania tych preparatów u dzieci urodzonych przedwcześnie. Wydaje się jednak, że także dla wcześniaków probiotyki są lekami bezpiecznymi i skutecznymi. Cytowana praca ocenia czynność przewodu pokarmowego u 20 wcześniaków, z których połowa losowo otrzymała preparat Lactobacillus reuteri ATCC 55730 w dawce 1x10(8) CFU, a połowa placebo. U dzieci otrzymujących probiotyk zaobserwowano zmniejszenie nasilenia ulewań i zmniejszenie czasu trwania płaczu w ciągu dnia w porównaniu do dzieci otrzymujących placebo. Przyrosty masy ciała były podobne w obu grupach. Nie obserwowano powikłań u dzieci otrzymujących probiotyk. Autorzy wnioskują, że u dzieci urodzonych przedwcześnie probiotyk Lactobacillus reuteri ATCC 55730 jest bezpieczny i może poprawiać funkcję przewodu pokarmowego. Z uwagi na małą liczebność badanej grupy trudno wyciągać jednak daleko idące wnioski.

Piśmiennictwo

Recenzenci:

  • Dr n. med. Jarosław Kwiecień, specjalista pediatra, adiunkt Katedry i Kliniki Pediatrii w Zabrzu, Śląski Uniwersytet Medyczny

Źródło tekstu:

  • Indrio F, Riezzo G, Raimondi F, Bisceglia M, Cavallo L, Francavilla R.: J Pediatr. 2008 Jun;152(6):801-6.

Adres www źródła:

Kategorie ICD:

Kategorie ATC:


Reklama
(0)
Komentarze