Zaloguj
Reklama

Wpływ otyłości u dzieci i młodzieży na strukturę i wydolność ich serca

Autorzy: Chinali M, de Simone G, Roman MJ, Lee ET, Best LG, Howard BV, Devereux RB.
Wpływ otyłości u dzieci i młodzieży na strukturę i wydolność ich serca
Fot. Pantherstock
(5)

Zbadano wydolność układu krążenia w grupie 460 pacjentów w wieku 14-20 lat, wśród których było 113 pacjentów z nadwagą oraz 223 z otyłością.

Reklama

Otyłość jest ściśle związana z nadmiernym obciążeniem układu krążenia i zwiększonym ryzykiem rozwoju niewydolności serca. Dotychczas uważano, że jest to problem wyłącznie ludzi w starszym wieku, ale ostanio kardiolodzy z Nowego Jorku wykazali, że związane z otyłością zaburzenia struktury i funkcji lewej komory (LV), dotyczą nawet nastolatków. Zbadali oni grupę 460 pacjentów w wieku 14-20 lat, wśród których było 113 pacjentów z nadwagą oraz 223 z otyłością. Wykazano, że zarówno nadwaga, jak i otyłość, wiążą się ze znamiennym przerostem LV. Szczególnie niepokojącym wynikiem było stwierdzenie, że w podgrupie pacjentów z otyłością przerost masy LV był przerostem nadmiernym w stosunku do potrzeb fizjologicznego wzrostu obciążenia serca, czego konsekwencją było zmniejszenie wydolności układu krążenia. Autorzy alarmują, że otyłość już w wieku 14-20 lat powoduje poważne następstwa kardiologiczne, objawiające się przerostem lewej komory ze zmniejszeniem jej frakcji wyrzutowej i zmniejszeniem kurczliwości mięśnia sercowego.

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • J Am Coll Cardiol. 2006 Jun 6;47(11):2267-73.

Adres www źródła:

Kategorie ICD:


Reklama
(5)
Komentarze