Zaloguj
Reklama

Wpływ oglądania telewizji oraz gier wideo na osiągnięcia szkolne dzieci i młodzieży

Autorzy: Iman Sharif and James D. Sargent
Wpływ oglądania telewizji oraz gier wideo na osiągnięcia szkolne dzieci i młodzieży
Fot. medforum
(0)

Czas spędzony przed telewizorem jest silnym czynnikiem ryzyka niepowodzeń szkolnych dziecka. Znamiennie niższe osiągnięcia szkolne mają też dzieci, których rodzice nie stosują restrykcji dotyczących treści dostępnych dla dziecka filmów.

Reklama

W USA przeprowadzono precyzyjnie zaplanowane badania na grupie 4508 dzieci klas 5-8, spośród których 95% należało do rasy białej. Oceniano ilość czasu, jaką tygodniowo dzieci spędzają przed telewizorem oglądając filmy oraz korzystając z gier wideo. Badaną grupę przeanalizowano także pod kątem rodzicielskich restrykcji w zakresie treści dostępnych dziecku filmów. Wyniki tych analiz porównano z osiagnięciami szkolnymi dzieci. Analiza statystyczna uwzględniająca wpływ dodatkowych czynników, takich jak np. wykształcenie rodziców i status materialny, jednoznacznie wykazała, że im dłuższe oglądanie telewizji oraz im dłuższe używanie gier wideo, tym gorsze są osiągnięcia szkolne dziecka. Czas spędzony przed telewizorem był silnym czynnikiem ryzyka niepowodzeń szkolnych, niezależnym od statusu socjoekonomicznego rodziny. Znamiennie niższe osiągnięcia szkolne miały też dzieci, których rodzice nie stosowali restrykcji dotyczących treści dostępnych dla dziecka filmów TV (niezależnie od sumarycznego czasu poświęcanego na oglądanie TV).

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • Pediatrics 2006; 118: e1061-e1070.

Adres www źródła:

Kategorie ICD:


Reklama
(0)
Komentarze