Zaloguj
Reklama

Wpływ mleka z prebiotykiem na stężenie cholesterolu i trójglicerydów we krwi niemowląt

Autorzy: Lek. Agnieszka Kwiecień, specjalista medycyny rodzinnej
Wpływ mleka z prebiotykiem na stężenie cholesterolu i trójglicerydów we krwi niemowląt
Fot. ojoimages
(5)

Prebiotyk Immunofortis (GOS/FOS) zawarty w mieszankach mlecznych dla niemowląt nie zaburza parametrów gospodarki tłuszczowej dziecka.

Reklama

Cholesterol jest ważnym składnikiem metabolizmu niemowlęcia. Wiadomo, że dzieci karmione naturalnie mają wyższe stężenie cholesterolu we krwi. Z drugiej strony - u nastolatków i dorosłych wykazano, że prebiotyki (np. oligofruktoza) obniżają stężenie cholesterolu. Stąd obawy, czy karmienie niemowląt mlekiem z dodatkiem prebiotyku GOS/FOS nie zaburzy gospodarki lipidowej dziecka. Na tak postawione pytanie odpowiada cytowana praca. Porównano w niej dzieci karmione naturalnie i sztucznie, przy czym grupę karmionych sztucznie podzielono losowo na grupę żywioną standardową mieszanką modyfikowaną lub mieszanką z dodatkiem prebiotyku GOS/FOS (Immunofortis), o składzie identycznym z oligosacharydami zawartymi w linii mlek Bebilon (Nutricia). Badając gospodarkę lipidową dzieci w wieku 8 i 24 tygodni wykazano, że dzieci karmione piersią miały znamiennie wyższe stężenia cholesterolu całkowitego i cholesterolu LDL. W grupie karmionej mieszankami modyfikowanymi nie wykazano żadnych różnic pomiędzy podgrupą otrzymującą mleko z prebiotykiem i podgrupą żywioną "tradycyjną" mieszanką modyfikowaną. Autorzy podkreślają, że prebiotyk Immunofortis (GOS/FOS) zawarty w mieszankach mlecznych dla niemowląt nie zaburza parametrów gospodarki tłuszczowej dziecka.

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • Alliet P, Scholtens P, Raes M, Hensen K, Jongen H, Rummens JL, Boehm G, Vandenplas Y.: Nutrition. 2007 Oct;23(10):719-23. Epub 2007 Jul 30.

Adres www źródła:

Kategorie ICD:

Kategorie ATC:


Reklama
(5)
Komentarze