Zaloguj
Reklama

Wpływ karmienia piersią na profil lipoprotein dziecka

Autorzy: Singhal A, Cole TJ, Fewtrell M, Lucas A.
Wpływ karmienia piersią na profil lipoprotein dziecka
Fot. panthermedia
(0)

Karmienie naturalne ma prawdopodobnie korzystne działanie na profil lipoprotein u dzieci. Efekt ten jest trwały i da się go wykazać u dzieci w wieku 13-16 lat.

Reklama

Od dawna podejrzewano, że karmienie naturalne ma znaczenie w zapobieganiu powstawania miażdżycy. Naukowcy z Instytutu Zdrowia Dziecka w Londynie przeprowadzili wieloletnie prospektywne obserwacje 926 dzieci urodzonych przedwcześnie, karmionych mlekiem matki lub mieszankami modyfikowanymi. Dzieci obserwowano do wieku 13-16 lat. Z wyjściowej liczby 926 dzieci badanie zakończyło 216. Zbadano u nich stężenia: CRP, cholesterolu LDL i HDL oraz apolipoproteiny B i A-1. Dzieci karmione w 1 roku życia mlekiem matki miały znamiennie niższe stężenie CRP (p=0.006), a stosunek LDL do HDL był u nich średnio 14% niższy (p=0.04). Karmienie naturalne poprawia profil lipoprotein zmniejszając w ten sposób ryzyko rozwoju miażdżycy u dziecka. Efekt ten wydaje się być trwały, jest bowiem widoczny nawet w wieku 13-16 lat.

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • Lancet. 2004 May 15;363(9421):1571-8.

Adres www źródła:


Reklama
(0)
Komentarze