Zaloguj
Reklama

Wpływ karmienia naturalnego na ciśnienie tętnicze dziecka

Autorzy: Martin RM, Gunnell D, Smith GD.
Wpływ karmienia naturalnego na ciśnienie tętnicze dziecka
Fot. medforum
(0)

Dzieci karmione naturalnie mają niższe ciśnienie tętnicze w porównaniu z dziećmi karmionymi sztucznie.

Reklama

Badacze angielscy dokonali systematycznego przeglądu piśmiennictwa dotyczącego związku pomiędzy sposobem karmienia dziecka a ciśnieniem tętniczym stwierdzanym u dziecka w latach późniejszych. Wykazano, że dzieci karmione naturalnie cechowały się znamiennie niższym ciśnieniem tętniczym, aczkolwiek różnica była bardzo niewielka (średnio 1,4mm Hg). Nie do końca jasne są mechanizmy tego zjawiska, ale wydaje się, że karmienie naturalne może mieć duże znaczenie w profilaktyce chorób cywilizacyjnych związanych z nadciśnieniem.

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • Am J Epidemiol. 2005 Jan 1;161(1):15-26.

Adres www źródła:


Reklama
(0)
Komentarze