Zaloguj
Reklama

Wpływ ekspozycji estrogenowej na ryzyko występowania udarów niedokrwiennych

Autorzy: M. Alonso de Leciñana, J. A. Egido, C. Fernández, E. Martínez-Vila, S. Santos, A. Morales, E. Martínez, A. Pareja, J. Álvarez-Sabín, I. Casado
Wpływ ekspozycji estrogenowej na ryzyko występowania udarów niedokrwiennych
Fot. Pantherstock
(5)

Spadek poziomu estrogenów u kobiet w okresie postmenopauzalnym wiąże się ze wzrostem incydentów naczyniowych w obrębie mózgowia. Ostatnie badania wykazały jednak, iż stosowanie hormonalnej terapii zastępczej - przeciwnie - może to ryzyko zwiększać.

Reklama

Prezentowane badanie miało na celu sprawdzenie zależności pomiędzy czasem ekspozycji na hormony wydzielane żeńskie endogenne a ryzykiem wystąpienia niezatorowego udaru niedokrwiennego. Do tego kliniczno-kontrolnego badania wieloośrodkowego włączono kobiety w wieku postmenopauzalnym. Pierwszą grupę utworzyło 430 pacjentek z udarem o etiologii niezatorowej w wywiadzie, drugą 905kobiet bez udaru w wywiadzie. Czas ekspozycji na estrogeny oceniano posługując się wiekiem pierwszej miesiączki i wiekiem jej zaniku.

Wieloczynnikowa analiza regresji wykazała, że: nadciśnienie tętnicze  (OR: 2.73; 95% CI: 2.09-3.58; p < 0.0001), cukrzyca (OR: 3.38; 95% CI: 2.53-4.52; p < 0.0001), hiperlipidemia (OR: 1.31; 95% CI: 1.01- 1.7; p = 0.045), średni czas aktywności jajników < 34 lat (OR: 1.51; 95% CI: 1.13-2.03; p = 0.005) oraz pierwsza miesiączka < 13 r.ż. (OR 1.49; 95% CI: 1.15-1.92; p = 0.002) są niezależnymi czynnikami ryzyka związanymi ze wzrostem częstości występowania udaru niedokrwiennego u kobiet w okresie postmenopauzalnym. Z kolei otyłość (OR: 0.73; 95% CI: 0.56 to 0.95; p = 0.021) okazała się to ryzyko zmniejszać.

Na podstawie otrzymanych wyników można przyjąć, iż długa ekspozycja na hormony wydzielane endogennie u kobiet wpływa korzystnie na spadek ryzyka wystąpienia niezatorowych incydentów niedokrwiennych mózgu. Okazuje się, jednak że wczesny początek ekspozycji na hormony, związany z wystąpieniem pierwszej miesiączki, może wpływać niekorzystnie na spadek tegoż samego poziomu ryzyka.

 

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • Neurology 2007;68:33-38

Kategorie ICD:

Kategorie ATC:


Reklama
(5)
Komentarze