Zaloguj
Reklama

Wpływ czynników rodzinnych na wzrost i wagę dzieci w pierwszych 6 latach życia

Autorzy: Berkowitz RI, Stallings VA, Maislin G, Stunkard AJ.
Wpływ czynników rodzinnych na wzrost i wagę dzieci w pierwszych 6 latach życia
Fot. Pantherstock
(0)

Wysoka masa ciała w wieku 2 lat może być zwiastunem nadwagi w wieku 6 lat, nawet jeżeli waga w wieku 2 lat mieści się jeszcze w granicach normy.

Reklama

Porównano rozwój 33 dzieci pochodzących z rodzin obciążonych otyłością (BMI u matki średnio 30.2 +/- 4.2 kg/m2) z rozwojem 37 dzieci szczupłych matek (średnie BMI  19.5 +/- 1.1 kg/m2). W wieku 2 lat nie było jeszcze żadnych różnic w rozwoju dzieci. W wieku 4 lat zaczęła się zaznaczać tendencja do wyższej masy i wyższego BMI u dzieci z rodzin zagrożonych otyłością. W wieku 6 lat różnice były już bardzo wyraźne, znamienne statystycznie: masa ciała w obu grupach wynosiła odpowiednio  23.4 +/- 6.4 vs. 20.4 +/- 2.1 kg; P < 0.02. 10 na 33 dzieci z grupy badanej przekroczyło 85 centyl BMI. W grupie kontrolnej stało się tak tylko z 1 dzieckiem. Znamiennie wyższa była też tzw. tłuszczowa masa ciała (czyli bezwzględna zawartość tłuszczu w ciele dziecka): 6.7 +/- 5.7 vs. 3.8 +/- 1.2 kg; P < 0.02). Czynnkiem ryzyka nadmiernej masy w wieku 6 lat była wysoka masa w wieku 2 lat oraz niski status socjoekonomiczny rodziny.

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • Am J Clin Nutr. 2005 Jan;81(1):140-6.

Adres www źródła:


Reklama
(0)
Komentarze