Zaloguj
Reklama

Wpływ czasu wprowadzenia stałych pokarmów do diety dzieci na ich rozwój

Autorzy: Morgan JB, Lucas A, Fewtrell MS.
Wpływ czasu wprowadzenia stałych pokarmów do diety dzieci na ich rozwój
Fot. medforum
(5)

Wczesne lub późne rozszerzanie diety niemowląt nie powoduje różnic w rozwoju dzieci.

Reklama

Kiedy najkorzystniej dla zdrowia dzieci wprowadzać pokarmy stałe? Aby odpowiedzieć na to pytanie autorzy zebrali dane z pięciu randomizowanych badań i przeanalizowali łącznie wyniki badań 1600 dzieci (pomiary wagi, wzrostu, obwodu głowy i wystąpienie niepokojących objawów chorobowych). Stwierdzono, że niemowlęta, którym rozszerzano dietę przed 12 tygodniem życia były w 12. miesiącu życia cięższe niż dzieci, u których pokarmy stałe wprowadzano później. Różnice te jednak wyrównywały się do 18 miesiąca życia. Wcześniaki, którym wcześniej rozszerzano dietę, częściej przesypiały całą noc w wieku 9 miesięcy, ale nie różniły się w innych parametrach zdrowotności (atopia, infekcje dróg oddechowych, biegunki, wymioty). Wczesne lub późne rozszerzanie diety niemowląt nie ma wpływu na stan ich zdrowia, przynajmniej do 18 miesiąca życia.

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • Arch Dis Child. 2004 Aug;89(8):728-33.

Adres www źródła:


Reklama
(5)
Komentarze