Zaloguj
Reklama

Wieloletnie obserwacje pacjentów z nasilonym refluksem żołądkowo-przełykowym rozpoznanym we wczesnym dzieciństwie

Autorzy: El-Serag HB, Gilger M, Carter J, Genta RM, Rabeneck L.
Wieloletnie obserwacje pacjentów z nasilonym refluksem żołądkowo-przełykowym rozpoznanym we wczesnym dzieciństwie
Fot. panthermedia
(5)

Objawy refluksu żołądkowo-przełykowego, stwierdzane we wczesnym dzieciństwie, w dużym odsetku przypadków nie ulegają samoistnemu wyleczeniu, jak do tej pory przypuszczano, ale przechodzą w chorobę refluksową przełyku wieku dorosłego.

Reklama

Badacze z Houston w Teksasie przeprowadzili badanie mające na celu ocenę aktualnego stanu zdrowia u pacjentów, u których we wczesnym dzieciństwie rozpoznawano chorobę refluksową przełyku. Zidentyfikowano grupę pacjentów, którzy jako dzieci (w średnim wieku 5 lat) miały w latach 1990-1996 potwierdzoną endoskopowo chorobę refluksową przełyku. W latach 2001-2003 dokonano weryfikacji ich stanu zdrowia, z uwzględnieniem badania endoskopowego. Wstępnie do badania zakwalifikowano 207 osób (w chwili powtórnego badania ich średni wiek wynosił 20 lat). Niestety zaledwie 80 z nich (39%) wyraziło zgodę na badanie ankietowe, a tylko 14 z nich poddało się dodatkowo badaniu endoskopowemu. Pomimo tego stwierdzono wyraźną znamienną korelację objawów z wczesnego dzieciństwa z aktualnym stanem zdrowia. Aż 64/80 miało nadal przewlekłe, typowe objawy nasilonego refluksu żołądkowo-przełykowego. 24 (30%) z nich aktualnie brało leki przeciwrefluksowe, a 19 (23,8%) było już po antyrefluksowym zabiegu operacyjnym (fundoplikacja). Autorzy sugerują że objawy refluksu żołądkowo-przełykowego stwierdzane we wczesnym dzieciństwie w dużym odsetku przypadków nie ulegają samoistnemu wyleczeniu, jak do tej pory przypuszczano, ale przechodzą w chorobę refluksową przełyku wieku dorosłego.

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • Am J Gastroenterol. 2004 May;99(5):806-12.

Adres www źródła:


Reklama
(5)
Komentarze