Zaloguj
Reklama

Wiek rodziców a prawdopodobieństwo wystąpienia ASD

Wiek rodziców a prawdopodobieństwo wystąpienia ASD
Fot. Shutterstock
(5)

Szeroko zakrojone badania wskazują, że zaawansowany wiek matki i zaawansowany wiek ojca są czynnikami ryzyka urodzenia dziecka z zaburzeniami widma autyzmu (ASD). Badacze podkreślają jednak, że ryzyko urodzenia dziecka z ASD jest bardzo małe, nawet w przypadku najstarszych rodziców.

Reklama

Wiele badań zwracało uwagę na wpływ wieku matki na autyzm, ale wyniki były niespójne. Wpływ wieku ojca był dużo gorzej przebadany - twierdzi główny autor badań dr Lisa A. Croen z Kaiser Permanente w Oakland, w stanie Kalifornia. Otrzymane wyniki potwierdzają związek pomiędzy zaawansowanym wiekiem rodziców a autyzmem, chociaż ryzyko jest małe. Badania, wyniki których zostały przedstawione w "Archives of Pediatrics and Adolescent Medicine", objęły wszystkie dzieci bez rodzeństwa urodzone w Kaiser Permamente pomiędzy 1995 a 1999 rokiem. U 593 z przebadanych dzieci został zdiagnozowany ASD a u 132.251 dzieci nie stwierdzono tej choroby. Croen stwierdziła, że nie była zaskoczona przez odkrycia potwierdzające zależność i fakt, że wiele chorób dziecięcych jest związanych z zaawansowanym wiekiem rodziców. Badaczka dodała, że jej grupa głębiej zbadała ten temat używając danych z całego stanu Kalifornia i że planuje wkrótce opublikować wyniki tych badań.

Piśmiennictwo

Recenzenci:

  • lek Jacek Przybyło

Źródło tekstu:

  • Archives of Pediatrics and Adolescent Medicine

Adres www źródła:

Kategorie ICD:


Reklama
(5)
Komentarze