Zaloguj
Reklama

Wcześniactwo predysponuje do wystąpienia alergii pokarmowej

Autorzy: J Morgan, P Williams, F Norris, C M Williams, M Larkin, and S Hampton
Wcześniactwo predysponuje do wystąpienia alergii pokarmowej
Fot. medforum
(0)

Wczesne wprowadzanie pokarmów stałych może usposabiać do wystąpienia alergii u wcześniaków.

Reklama

Celowość powszechnie zalecanego opóźniania wprowadzania pokarmów stałych jako pierwotnej profilaktyki alergii pokarmowej było przedmiotem badań klinicznych, których wyniki zostały przedstawione w Archives of Disease in Children 2004 89; 295, 305-314.

Badaniem objęto dwie grupy dzieci, które obserwowano od wczesnego niemowlęctwa do wieku 5,5 lat- u wszystkich pokarmy stałe wprowadzano w okresie 4-6 miesięcy. Do grupy pierwszej (642 badanych) zakwalifikowano dzieci urodzone po 37 tygodniu ciąży. Obejmowała ona zarówno dzieci z obciążonym w kierunku alergii wywiadem rodzinnym jak i dzieci spoza grupy ryzyka. Osobną grupę (257) stanowiły dzieci urodzone przed 37 tygodniem ciąży - również z dodatnim lub negatywnym wywiadem rodzinnym. Grupy kontrolne stanowiły dzieci, którym pierwsze posiłki stałe wprowadzano przed okresem 4-6 miesięcy. Stwierdzono istotną korelację pomiędzy zbyt wczesnym rozszerzaniem diety  a występowaniem w późniejszym czasie alergii pokarmowej w grupie „wcześniaczej”, natomiast nie stwierdzono takiej samej korelacji w grupie dzieci urodzonych o czasie.

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • Arch. Dis. Child. 2004; 89: 309-314.

Adres www źródła:


Reklama
(0)
Komentarze