Zaloguj
Reklama

Warszawska Akademia Pediatrii

Autorzy: Karolina Kozłowska
Zabawy dzieci
Fot. medforum
Zabawy dzieci
(0)

Warszawska Akademia Pediatrii to incjatywa, która powstała na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym w ubiegłym roku. Jej głównym założeniem jest pogłębianie wiedzy z dziedziny pediatrii wśród studentów i młodych medyków. Spotkania odbywają się cyklicznie w formie warsztatów, wykładów oraz konferencji, podczas których poruszane są  tematy z zakresu aktualnej wiedzy dotyczącej diagnostyki, etiopatogenezy i leczenia chorób dzieci. 

Reklama

Pediatria to jedna z najbardziej wdzięcznych specjalności medycyny. Jej podstawę stanowi troska o najmniejszego i najbardziej bezbronnego pacjenta, jakim jest każde dziecko. Jest to także piękne, ale trudne wyzwania takie jak dobry kontakt z chorym, czy umiejętność odpowiedniego postępowania z jego rodzicami. 

Należy pamiętać, że odpowiednia troska w początkowych latach życia, daje większe szanse na zdrowsze społeczeństwo w przyszłości. Dlatego też na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym powstała incjatywa, której celem jest szerzenie wiedzy w dziedzinie pediatrii. Incjatywa jest kierowana do studentów oraz młodych medyków, którzy chcą wiązać swoją przyszłość zawodową właśnie z tą specjalizacją. 

Pierwsze spotkanie miało miejsce 21 maja 2016 i skupiło się wokół tematu: "Padaczka – czy można jej zapobiec? O najnowszych osiągnięciach w dziedzinie epileptologii oraz o metodach leczenia". 

Założeniem inicjatywy są cykliczne spotkania, przede wszystkim w formie warsztatów, ale także wykładów i seminariów poruszających tematy nurtujące młodych adeptów. Podczas każdego spotkania jest wyznaczony czas na dyskusję, podczas której studenci, lekarze stażyści oraz rezydenci mogą zadawać pytania ekspetom w danej dziedzinie. 

Pragniemy nawiązać współpracę ze specjalistami, fundacjami, stowarzyszeniami
i wszystkimi organizacjami, które na pierwszym miejscu stawiają pomoc chorym pediatrycznym. Oczywiście w miarę rozwoju będziemy chcieli rozwijać swoją działalność m.in. poprzez organizację  wydarzeń o tematyce prozdrowotnej, konferencji, sympozjów, wyjazdów i szkoleń.

Najbliższy kalendarz spotkań oraz więcej informacji można znaleźć na stronie: http://wap.edu.pl/. Zachęcamy do współpracy!

Reklama
(0)
Komentarze