Zaloguj
Reklama

Urodzeniowa masa ciała oraz masa ciała w wieku 1 roku są niezależnymi czynnikami determinującymi masę kostną w siódmej dekadzie życia

Autorzy: Dennison E.M. i wsp.
Urodzeniowa masa ciała oraz masa ciała w wieku 1 roku są niezależnymi czynnikami determinującymi masę kostną w siódmej dekadzie życia
Fot. medforum
(5)

Masa ciała, w okresie noworodkowym i niemowlęcym jest ważnym czynnikiem prognostycznym dla wartości masy kostnej w okresie starości.

Reklama

Celem badania było ustalenie związku pomiędzy czynnikami pre- i postnatalnymi a gęstością mineralną kości w siódmej dekadzie życia. Badaniem objęto 498 mężczyzn i 468 kobiet urodzonych i do czasu przeprowadzenia badania zamieszkujących w Hertfordshire (Wielka Brytania). Pomiary masy kostnej wykonywano w obrębie kręgosłupa lędźwiowego i szyjki kości udowej metodą DXA. Wykazano silne dodatnie korelacje pomiędzy aktualną masą kostną w siódmej dekadzie życia, a masą urodzeniową, masą ciała w wieku 1 roku i masą ciała po osiągnięciu dorosłości u obu płci. Dane te wskazują, że masa ciała, w okresie noworodkowym i niemowlęcym jest ważnym czynnikiem prognostycznym dla wartości masy kostnej w okresie starości.

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • Pediatr. Res. 2005;57:582-586

Adres www źródła:


Reklama
(5)
Komentarze