Zaloguj
Reklama

Trendy w uwarunkowanych środowiskowo chorobach wieku dziecięcego

Autorzy: Woodruff TJ, Axelrad DA, Kyle AD, Nweke O, Miller GG, Hurley BJ.
Trendy w uwarunkowanych środowiskowo chorobach wieku dziecięcego
Fot. medforum
(0)

Artykuł omawia trendy w występowaniu środowiskowo uwarunkowanych chorób wieku dziecięcego.

Reklama

Śledzenie częstości występowania chorób i wykorzystanie tych danych do celowych interwencji stanowi dobrze poznaną strategię poprawy zdrowia publicznego. Trendy w występowaniu środowiskowo uwarunkowanych chorób wieku dziecięcego są ważnym wskaźnikiem stanu zdrowia środowiskowego populacji dziecięcej, podobnie jak trendy w zanieczyszczeniach środowiska i stężeniach substancji zanieczyszczających w organizmach dzieci i ich matek. W artykule przedstawiono dane na temat 3 grup ważnych chorób wieku dziecięcego (astma, nowotwory, zaburzenia neurorozwojowe), które wydają się być wywoływane lub nasilane, przynajmniej częściowo, przez czynniki środowiskowe. Częstość występowania astmy uległa podwojeniu – z 3,6% w roku 1980 do 7,5% w 1995.

Zapadalność na nowotwory u dzieci wzrastała od 1975 roku do 1990, od kiedy to wydaje się utrzymywać na stałym poziomie. Śmiertelność związana z nowotworami wieku dziecięcego obniżyła się znamiennie w ciągu ostatnich 25 lat. Od 1974 roku wzrosła częstość występowania ostrej białaczki limfoblastycznej, nowotworów OUN i chłoniaków nie-Hodgkinowskich. W latach 1997-2000 u około 6,7% dzieci w wieku od 5 do 17 lat stwierdzano zespół nadpobudliwości ruchowej (ADHD). W tym samym okresie u 6 dzieci na 1000 rozpoznawano upośledzenie umysłowe.

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • Pediatrics. 2004 Apr;113(4 Suppl):1133-40.

Reklama
(0)
Komentarze