Zaloguj
Reklama

Szkoła Neuropsychofarmakologii Dzieci i Młodzieży

Lekarze
Fot. ojoimages
Lekarze
(5)

Od 6 do 11 kwietnia 2014 w Wenecji odbędzie się druga Szkoła Neuropsychofarmakologii Dzieci i Młodzieży.

Reklama

Szkoła jest przeznaczona dla około 50 młodych (wiek 36 lat lub mniej) specjalistów psychiatrów dzięcięcych z Europy, u których okres od uzyskania specjalizacji z psychiatrii dziecięcej nie powinien być dłuższy niż 5 lat. Specjaliści mają się stać liderami w zakresie praktyki psychofarmakologii dzieci i młodzieży w swoich krajach. Dla Polski przeznaczono od 1-2 miejsc.

Kandydacji proszeni są o nadsyłanie swoich zgłoszeń na formularzu aplikacyjnym do 10 listopada 2013 roku.

Kierownictwo sekcji dokona wyboru dwóch najlepszych kandydatów - o decyzji zostaną powiadomieni do 15 grudnia 2013. Osobom, które się zakwalifikują, organizatorzy refundują koszty podróży i pobytu.

Więcej informacji TUTAJ

Piśmiennictwo
Reklama
(5)
Komentarze