Zaloguj
Reklama

Swoiste dla pacjenta mutacje na ganie lub bocznym genie u monozygotycznych bliźniąt

Swoiste dla pacjenta mutacje na ganie lub bocznym genie u monozygotycznych bliźniąt
Fot. medforum
(5)

Niedawno odkryto retropozycję de novo Alu zachodzącą na bocznym genie pacjenta chorego na schizofrenię.

Reklama

Na Drugim Międzynarodowym Kongresie Psychiatrii Biologicznej Shinichiro
Nanko i współpracownicy przedstawili specyficzne dla pacjentów mutacje
z nowych insercji Alu na bocznym genie u jednojajowych bliźniąt
różniacych sie pod względem schizofrenii. Badacze przystąpili do
wykrywania insercji de novo lokalizacji Alu w genomowym DNA z jednej
pary jednojajowych bliźniąt różniacych się pod wzgledem schizofrenii
(chory na schizofrenię i jego siostra) przy użyciu swoistego odwrotnego
PCR Alu z przesiewaniem subtrakcyjnym i chodzeniem DNA. Z przesiewania
insercji Alu, badacze wykryli specyficzne dla pacjenta fragmenty, które
mogą zawierać podatne na schizofrenię geny lub obszary. Jeden z tych
specyficznych dla pacjenta fragmentów zawierających insercję Alu został
zlokalizowany na 3'-bocznych obszarach genu. Obie strony tego swoistego
dla pacjenta fragmentu zostały wykryte przez analizę kroczenia po DNA.
Z tych wyników duplikacja  3'-bocznych obszarów genu została odkryta
przez bocznikowanie swoistej dla pacjenta mutacji z insercja Alu. Ta
wyindukowana duplikacja może wskazywać na udział ruchomych elementów w
podatności na schizofrenię. Możliwe jest zatem stwierdzenie, że
lokalizacje insercji Alu mogą być użyteczne w w ykrywaniu genów ryzyka
związanych ze schizofrenią.

Piśmiennictwo

Recenzenci:

  • Jacek Przybyło

Źródło tekstu:

  • Santiago 2007

Adres www źródła:


Reklama
(5)
Komentarze