Zaloguj
Reklama

Świadczenia dla dzieci niepełnosprawnych

Sen u niemowlaka
Fot. ojoimages
Sen u niemowlaka
(0)

Zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy - te dwa rodzaje świadczeń przysługujące osobom niepełnosprawnym zostały omówione w pierwszej części artykuły.

Reklama

Świadczenie pielęgnacyjne oraz zasiłek pielęgnacyjny to kolejne świadczenia przysługujące osobom niepełnosprawnym.

Świadczenie pielęgnacyjne to kolejne świadczenie, które mogą uzyskać rodzice dziecka niepełnosprawnego. Od 1 lipca 2013 r. wysokość świadczenia pielęgnacyjnego wynosi 620 zł. Świadczenie to przysługuje niezależnie od dochodów rodziny, dla osób, które nie podejumują lub rezygnują z zatrudnienia w celu sprawowania opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o niepełnosprawności.
Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje, jeżeli niepełnosprawność osoby wymagającej opieki powstała nie później niż do ukończenia 18 roku życia lub w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej, jednak nie później niż do ukończenia 25 roku życia.

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje:

  • niepełnosprawnemu dziecku;
  • osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
  • osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia.

Kwota tego zasiłku to 153 zł miesięcznie.

Piśmiennictwo

Adres www źródła:


Reklama
(0)
Komentarze