Zaloguj
Reklama

Suplementacja diety preparatem Lactobacillus GG może poprawiać stan układu oddechowego u dzieci z mukowiscydozą

Autorzy: Bruzzese E, Raia V, Spagnuolo MI, Volpicelli M, De Marco G, Maiuri L, Guarino A.
Suplementacja diety preparatem Lactobacillus GG może poprawiać stan układu oddechowego u dzieci z mukowiscydozą
Fot. ojoimages
(0)

U pacjentów z mukowiscydozą działanie probiotyczne na przewód pokarmowy preparatem Lactobacillus GG może mieć korzystny wpływ na stan układu oddechowego.

Reklama

Probiotyki mają udokumentowane działanie zmniejszające stan zapalny jelit. Możliwe jest, że działanie to jest także działaniem ogólnoustrojowym. Na Uniwersytecie w Neapolu przeprowadzono pilotażowe badania nad modyfikacją diety dzieci z mukowiscydozą. Modyfikacja polegała na suplementacji diety preparatem zawierającym probiotyk Lactobacillus GG (LGG). W cytowanym badaniu przeprowadzonym metodą prospektywnej, kontrolowanej placebo próby krzyżowej z randomizacją (prospective, randomized, placebo-controlled, cross-over study) wykazano, że dzieci otrzymujące LGG miały znamiennie mniej zaostrzeń płucnych oraz znamienną poprawę wartości spirometrycznych (FEV1). W grupie otrzymującej przez 6 miesięcy probiotyk LGG obserwowano także przyrost masy ciała o średnio 1,5 kg, w porównaniu z przyrostem 0,7 kg w grupie kontrolnej. Różnica ta była znamienna statystycznie (p=0.02). Autorzy sugerują, że u pacjentów z mukowiscydozą działanie probiotyczne na przewód pokarmowy preparatem Lactobacillus GG może mieć korzystny wpływ na stan układu oddechowego. Jest to pierwsze doniesienie tego typu i niewątpliwie wymaga ono dalszych badań, które potwierdziłyby opisywany związek.

Piśmiennictwo
Reklama
(0)
Komentarze