Zaloguj
Reklama

Strategia szczepień ochronnych przeciwko meningokokom - wyniki 10-letnich badań populacyjnych

Autorzy: Biebl A, Hartmann G, Bernhard C, Bechter E, Luckner-Hornischer A, Fruhwirth M, Heuberger S, Offner F, Barbieri V, Simma B.
Strategia szczepień ochronnych przeciwko meningokokom - wyniki 10-letnich badań populacyjnych
Fot. panthermedia
(5)

Autorzy austriaccy opublikowali wyniki badań populacyjnych nad zachorowaniami na inwazyjną chorobę meningokokową (ICM) w aspekcie ewentualnych rekomendacji szczepień.

Reklama

Inwazyjna choroba meningokokowa jest częstą przyczyną poważnych zachorowań, w tym zgonów. Istnieją szczepienia ochronne przeciwko meningokokom, ale szczepionka jest skuteczna tylko przeciwko serotypowi C. Autorzy austriaccy opublikowali wyniki badań populacyjnych nad zachorowaniami na inwazyjną chorobę meningokokową (ICM) w aspekcie ewentualnych rekomendacji szczepień. W ciągu ostatnich 10 lat częstość ICM w Austrii wynosiła 1.05 przypadków na 100,000 osób na rok. Najwyższa była u dzieci w wieku 0-4 lat (7.08 na 100,000 na rok), ale w tej grupie wiekowej serotyp C wystąpił tylko w 1.30 przypadkach na 100,000 na rok. Wysoki odsetek występowania serotypu C wykazano jedynie w grupie wiekowej 15-19 lat (1.92 na 100,000 na rok przy całkowitej liczbie 4.35 na 100,000 na rok w tej grupie wiekowej). Autorzy wnioskują, że w chwili obecnej nie ma wskazań do rekomendowania powszechnych szczepień przeciwko meningokokom u małych dzieci. Rozważyć można szczepienia u osób z grup ryzyka w wieku 15-19 lat.

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • Eur J Pediatr. 2005 Dec;164(12):735-40. Epub 2005 Aug 27

Adres www źródła:


Reklama
(5)
Komentarze