Zaloguj
Reklama

Stężenie LDH w popłuczynach z nosa jako predyktor ciężkiego przebiegu bronchiolitis

Laboratorium
Fot. ojoimages
Laboratorium
(0)

W retrospektywnych badaniach klinicznych wykazano, że wysokie stężenia LDH korelowały z mniejszym ryzykiem hospitalizacji i powikłań.

Reklama

Zapalenie oskrzelików (bronchiolitis) jest częstym problemem zdrowotnym u niemowląt i małych dzieci. Zakażenia wirusem RSV powodujące objawy bronchiolitis są częstą przyczyną hospitalizacji, w tym hospitalizacji w oddziałach intensywnej terapii. Stale poszukuje się prostych testów mających zdolność przewidywania ciężkości zakażenia RSV, a co za tym idzie potencjalnego zapotrzebowania na miejsce w OIOM. Jednym z nowo opisanych prostych testów diagnostycznych jest ocena stężenia LDH w popłuczynach z nosa. W retrospektywnych badaniach klinicznych wykazano, że wysokie stężenia LDH korelowały z mniejszym ryzykiem hospitalizacji i powikłań. Wynika to z faktu, że wzrost produkcji LDH jest pośrednio efektem bardziej intensywnej i skutecznej odpowiedzi układu immunologicznego.

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • Laham FR, Trott AA, Bennett BL, Kozinetz CA, Jewell AM, Garofalo RP, Piedra PA.: LDH concentration in nasal-wash fluid as a biochemical predictor of bronchiolitis severity. Pediatrics. 2010 Feb;125(2):e225-33. Epub 2010 Jan 25.

Adres www źródła:

Kategorie ICD:

Kategorie ATC:


Reklama
(0)
Komentarze