Zaloguj
Reklama

Sterydooporność i sterydozależność u dzieci z chorobą Crohna i colitis ulcerosa

Autorzy: Tung J, Loftus EV Jr, Freese DK, El-Youssef M, Zinsmeister AR, Melton LJ 3rd, Harmsen WS, Sandborn WJ, Faubion WA Jr.
Jelita, układ pokarmowy
Fot. medforum
Jelita, układ pokarmowy
(0)

Sterydooporność i sterydozależność są poważnym problemem w leczeniu dzieci ze świeżo rozpoznanymi nieswoistymi zapaleniami jelit. Dotyczy to zwłaszcza choroby Crohna.

Reklama

Podstawą leczenia świeżo rozpoznanej choroby Crohna lub colitis ulcerosa jest stosowanie leków przeciwzapalnych: preparatów 5-ASA lub glikokortykosterydów. Do indukcji remisji stosowane są zwykle sterydy, po których uzyskuje się szybszą poprawę. Badania populacji dzieci wykonane przez zespół z Mayo Clinic (Rochester, USA) wykazały, że po 30 dniach sterydoterapii u dzieci ze świeżo rozpoznaną chorobą Crohna uzyskano 62% całkowitej remisji i 27% częściowej remisji. Jedynie 12% dzieci nie odpowiedziało na leczenie. W grupie ze świeżo rozpoznanym colitis ulcerosa odsetki remisji po 30 dniach sterydoterapii były podobne: 50% pełnej remisji, 29% remisji częściowej, 21% bez odpowiedzi na leczenie. Niestety ocena kliniczna po 1 roku obserwacji była mniej optymistyczna, zwłaszcza w stosunku do dzieci z chorobą Crohna, bowiem długotrwałą remisję uzyskano jedynie u 42% chorych. Aż 27% wymagało w międzyczasie leczenia operacyjnego, a 31% było sterydozależnych.

Piśmiennictwo
Reklama
(0)
Komentarze