Zaloguj
Reklama

Stany zapalne opłucnej u dzieci

Płuca
Fot. Panthermedia
Płuca
(0)

Opłucna jest bardzo cienką błoną pokrywającą płuco podwójną warstwą. Tworzy ona jamę zamkniętą, która nazywa się jamą opłucnej. W przypadku dzieci dość często spotykane są stany zapalne opłucnej, które mogą mieć dwojaki charakter: pierwotny lub wtórny.

Reklama

W trakcie rozwoju procesu zapalnego dochodzi do pogrubienia, przekrwienia oraz rozpulchnienia opłucnej. Bardzo często mamy także do czynienia z osadzaniem się włóknika na jej powierzchni. Konsekwencją tego jest ból podczas wdychania powietrza (najczęściej ma charakter kłujący) oraz niemożność swobodnego, naturalnego oddychania. Przy zaawansowanym stanie zapalnym w jamie opłucnej może gromadzić się płyn. Na tej podstawie podzielono zapalenie opłucnej na suche, wysiękowe, wysiękowe ropne i wysiękowe krwotoczne. Stan ten wymaga zawsze leczenia, w większości przypadków dziecko przebywa na oddziale pediatrycznym bądź pulmonologicznym.

Piśmiennictwo
Reklama
(0)
Komentarze