Zaloguj
Reklama

Stan intelektualny dzieci po leczeniu nowotworów ośrodkowego układu nerwowego

Autorzy: Fouladi M, Gilger E, Kocak M, Wallace D, Buchanan G, Reeves C, Robbins N, Merchant T, Kun LE, Khan R, Gajjar A, Mulhern R.
Stan intelektualny dzieci po leczeniu nowotworów ośrodkowego układu nerwowego
Fot. Pantherstock
(5)

Najbardziej nasilone zaburzenia funkcji intelektualnych stwierdzono u pacjentów, którzy otrzymali naświetlania okolicy mózgowo-rdzeniowej oraz wśród pacjentów z nowotworami o lokalizacji w półkulach mózgowych.

Reklama

Dokonano analizy stanu intelektualnego 194 dzieci w wieku poniżej 3 lat z rozpoznanymi w latach 1985-1999 nowotworami ośrodkowego układu nerwowego. Średni czas obserwacji wynosił 7,64 lat. Przeżycie pacjentów wynosiło 78%. Wśród pacjentów którzy przeżyli, najbardziej nasilone zaburzenia funkcji intelektualnych stwierdzono u pacjentów, którzy otrzymali naświetlania okolicy mózgowo-rdzeniowej oraz wśród pacjentów z nowotworami o lokalizacji w półkulach mózgowych. W 5 lat po zabiegu IQ poniżej 70 miało aż 71% dzieci po rozległych naświetlaniach w porównaniu z 23% dzieci po naświetlaniach miejscowych. Pacjenci po rozległych naświetlaniach mieli też znamiennie częściej nasilone endokrynopatie.

Piśmiennictwo

Recenzenci:

  • Dr med. Jarosław Kwiecień, specjalista pediatra, adiunkt I Katedry Pediatrii w Zabrzu, Śląska Akademia Medyczna

Źródło tekstu:

  • J Clin Oncol. 2005 Oct 1;23(28):7152-60.

Adres www źródła:


Reklama
(5)
Komentarze