Zaloguj
Reklama

Spożywanie przez matkę ryb w czasie ciąży poprawia rozwój dziecka

Autorzy: Daniels JL, Longnecker MP, Rowland AS, Golding J; ALSPAC Study Team. University of Bristol Institute of Child Health
Spożywanie przez matkę ryb w czasie ciąży poprawia rozwój dziecka
Fot. ojoimages
(5)

Dzieci matek, które w ciąży spożywały większe ilości ryb cechują się lepszymi parametrami rozwoju mowy i zdolności poznawczych.

Reklama

Ryby są cennym źródłem substancji ważnych dla rozwoju układu nerwowego. Jak wykazały badania przeprowadzone w Wielkiej Brytanii na 7421 dzieciach, spożywanie większej ilości ryb przez matki w czasie ciąży powodowało lepszy rozwój neurologiczny ich dzieci. W wieku 15 i 18 miesięcy dzieci te cechowały się lepszymi wynikami testów oceniających rozwój mowy i zdolności porozumiewania się z otoczeniem. Potencjalnym zagrożeniem może być zwiększone spożycie rtęci zawartej w rybach pochodzących z zanieczyszczonych akwenów. W cytowanych powyżej badaniach oznaczano stężenie rtęci w pępowinie dzieci. Stężenia rtęci w badanej grupie były niskie i nie były związane z zaburzeniami neurologicznymi w wieku 15-18 miesięcy.

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • Epidemiology. 2004 Jul;15(4):394-402

Adres www źródła:


Reklama
(5)
Komentarze